Wak

Nieuws | de redactie
22 januari 2010 | Schaatsen blijft een wak voor de wetenschap. RUG-economen proberen toch weer te voorspellen hoeveel medailles Nederland op het ijs haalt.

Volgens het model van Gerard Kuper en Elmer Sterken zoudenschaatsers uit onsland bij de Olympische Winterspelen inVancouver 11 medailles behalen, waarvan vier maal goud, vier zilveren drie brons. Kuper en Sterken publiceren de voorspellingen in heteconomenvakblad ESB. Zij houden daarbij geen rekening met hetmogelijk opkopen van startbewijzen bij arme deelnemers door alte gretige commerciele ploegen en hun coaches. KNSB-voorman enHBO-raad voorzitter Doekle Terpstra moest daar onlangsnog voor op de mat.

10e plaats?

Nederland zal een tiende plaats in het medailleklassementbehalen, zo beweren de economen die in deze tijd vanfinancieel-economische crisis blijkbaar geen wezenlijker thema voorhun R&D weten te vinden. In de strijd om de toppositie in hetmedailleklassement zou Duitsland de strijd met de Verenigde Staten,Rusland, Noorwegen en Canada winnen. Dat mag niet verbazen alsje ziet hoeveel meer Merkel bereid is te investeren in kennis danons land!

De voorspellingen zijn gebaseerd op variabelen zoals hetinkomen per hoofd van de bevolking, de bevolkingsomvang, hetthuisvoordeel en de WK-uitslagen van de relevanteonderdelen. 

Resultaten uit het verleden….

Kuper: ‘Voorspellingen zijn gebaseerd op resultaten uit hetverleden; uitkomsten wijken daar vanaf door mee- of tegenvallers.Onze voorspellingen voor het gehele medailleklassement zijn betergebleken dan die van collega’s die vergelijkbare modellengebruiken.’

Dat afwijkingen groot kunnen zijn blijkt uit een vergelijkingvan voorspellingen en uitkomsten voor Nederland op deWinterspelen:

2002 Salt Lake City
Voorspelling: 2 goud, 2 zilver, 3 brons (7), 12e positie in hetklassement
Uitkomst: 3 goud, 5 zilver, 0 brons (8), 9e positie in hetklassement

2006 Turijn

Voorspelling: 2 goud, 3 zilver, 2 brons (7), 12e positie in hetklassement
Uitkomst: 3 goud, 2 zilver, 4 brons (9), 10e positie in hetklassement


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK