Extra intake tegen uitval

Nieuws | de redactie
9 februari 2010 | Intake- en welkomstgesprekken vormen een cruciale voorwaarde voor studiesucces. Uit onderzoek blijkt dat volgens een overgrote meerderheid van de uitvallers betere voorlichting vooraf (78 %) en betere introductie (72%) studieuitval had verholpen. OCW investeert daarom ruim 2 mln extra in intakepilots in het HO.

“Veel uitval uit de studie komt doordat studenten achteraf eenvoor hun verkeerde studie hebben gekozen. Dat kan vaak wordenvoorkomen doordat studenten de gelegenheid krijgen om voordat zedefinitief kiezen, een één op één gesprek met iemand van die studiete hebben. Uiteindelijk willen we dat iedereen alles uit zichzelfhaalt, dat is belangrijk voor mensen zelf, en ook voor de toekomstvan het land, want iedereen telt mee.” aldus de minister.

Bij zeven hoger onderwijsinstellingen zal een extrapilot worden gestart: de Universiteit van Amsterdam, deUniversiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht, de OpenUniversiteit Nederland, Stenden Hogeschool, Windesheim en deErasmus Universiteit Rotterdam.

De studiekeuzegesprekken maken deel uit van een groter pakketvan maatregelen om het studiesucces in het hoger onderwijs tevergroten van ruim 217 miljoen. Dit geld is bedoeld om de uitvalterug te dringen, docenten bij te scholen, excellentie testimuleren en het studierendement van allochtonen te vergroten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK