Kenniscafé INHolland over intrapreneurship

Nieuws | de redactie
9 maart 2010 | Intrapreneurship wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voor veel problemen in organisaties. Lector HRM Petra Biemans stelt dit onderwerp ter discussie op het INHolland Kenniscafé van woensdag 17 maart.

Op 17 maart organiseren de School of Economics, de School ofSocial Work en de INHolland Academy een Kenniscafé overintrapreneurship. De bijeenkomst vindt plaats in de Rabobankzaalvan Hogeschool INHolland Alkmaar.

Tijdens het Kenniscafé zullen ondernemers, deeltijd- envoltijdstudenten, alumni, cursisten en INHolland-medewerkerservaringen delen rond het thema: Persoonlijk ondernemerschap van demedewerker: dé oplossing voor organisatieproblemen?

Intrapreneurship wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voorveel problemen in organisaties: als werknemers zich maar zoudengedragen als ondernemer zouden de meeste problemen verdwijnen.Lector HRM Petra Biemans zal deze stelling aan de aanwezigenvoorleggen en hen uitdagen na te denken over de rol van dewerkgever hierin.

Deelname aan het programma is kosteloos. Belangstellenden kunnenzich aanmelden via de website www.INHolland.nl/kenniscafe. Meer details overhet programma zijn daar ook te vinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK