Leidse tsunami

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | Heeft de Leidse rector Wilders verkeerd geciteerd? Dreigt er een tsunami van Leienaars? Marja van Bijsterveldt kan er niet opgewonden van raken.

De nieuwe HO-bewindsvrouwe beantwoordt vragen van hetPVV-Kamerlid Bosma dan ook lapidair.1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de rector-magnificusde heer Paul van der Heijden van de Universiteit Leiden bij derecente diësviering op 8 februari 2010?

Ja.

2. Deelt u de inschatting dat dit PvdA-lid met zijnopmerking over “een politicus” die spreekt van een “tsunami vanmoslims” refereert aan Geert Wilders, die in werkelijkheid heeftgesproken over een “tsunami van islamisering” – iets totaalanders?

Ik spreek mij niet uit over de bedoelingen van een opmerking vaneen persoon.

3. Deelt u de mening dat de kern van wetenschap altijdrespect voor feiten dient te zijn?

Ja.

4. Deelt u de mening dat als Van der Heijden in zijn redevaststelt: “emoties en wetenschap gaan niet altijd goed samen”, datdit vooral geïllustreerd wordt door zijn eigen woorden?

Ik heb daarover geen opvatting. Zie ook het antwoord op vraag2.

5. Had de rector-magnificus zijn kostbare tijd niet beterkunnen gebruiken voor openbaar eerherstel van professor WouterBuikhuisen die op de Universiteit Leiden zo zwaar werd getroffendoor de linkse terreur?

Op welke wijze de rector-magnificus zijn tijd besteed is aanhem.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK