SP schrijft JP

Nieuws | de redactie
25 mei 2010 | Jasper van Dijk (SP) schrijft een brief aan Jan Peter Balkenende. "U bewijst dat het CDA een intelligente partij kan zijn. U kiest voor toegankelijk onderwijs, in tegenstelling tot PvdA, GroenLinks, VVD en D66." Maar na de lof komt de blaam.

 

Beste Jan Peter Balkenende,

“Handen af van de stufi”, is het motto van uw nieuwe campagne.Goed nieuws, want hiermee bewijst u dat het CDA een intelligentepartij kan zijn. U kiest voor toegankelijk onderwijs, integenstelling tot PvdA, GroenLinks, VVD en D66. Zij willen debasisbeurs omzetten in een lening. Studenten worden daarmeeopgezadeld met een schuld van tienduizenden euro’s. Studeren wordtweer een luxe-artikel, het is een terugkeer naar de negentiendeeeuw. U doet daar niet aan mee en neemt voor de verandering eenprogressief standpunt in. Wie weet wordt het nog eens wat, diesamenwerking tussen SP en CDA.

Helaas zit er nog wel een addertje onder het gras. Want terwijl uaan de ene kant pleit voor behoud van de basisbeurs, plukt ustudenten aan de andere kant toch weer kaal. Het CDA wil namelijkook het collegegeld verhogen. En niet zo’n beetje ook. In totaalmoeten studenten 400 miljoen euro extra gaan betalen (CPB, keuzesin kaart, p64). Dat betekent dat studenten al gauw duizenden euro’sextra collegegeld moeten gaan betalen.  Eerst het zoet, danhet zuur, moet u gedacht hebben.

Het CDA doet het sowieso niet goed als het om onderwijs gaat, wantu bezuinigt in totaal maar liefst 400 miljoen euro op ditbelangrijke terrein, lees ik in het CPB-rapport. Buitengewoonjammer voor al die leraren en leerlingen, die de komende periodeblijkbaar niet op het CDA hoeven te rekenen.

De SP wil niet dat studenten opdraaien voor een crisis die zijniet hebben veroorzaakt. Daarom laten wij de studiefinanciering intact. Om de toegankelijkheid nog verder te vergroten, willen wij deaanvullende beurs verhogen. Deze is bedoeld voor jongeren uit eengezin met een laag inkomen. Juist deze groep zal minder snel gaanstuderen als je de basisbeurs afschaft. Zij kijken op tegen eentorenhoge studieschuld van tenminste 25.000 euro. Eén op de driejongeren ziet af van een studie als hij alles moet lenen, blijktuit onderzoek. De kenniseconomie wordt een lege huls.

Kortom, het is prachtig dat u de basisbeurs wilt behouden, maarhet is ook eerlijk om daarbij te zeggen dat u het collegegeld forswilt verhogen. En dat u studenten daarmee dus toch laat opdraaienvoor de kosten van de basisbeurs. Een echte vestzak-broekzakoperatie, en niet veel beter dan een leenstelsel. Mijn advies: kijknog eens goed naar het standpunt van de SP, want daarmee komenstudenten werkelijk verder.

Met vriendelijke groet,

Jasper van Dijk, SP-Kamerlid

 

Ps, tekent u ook onze petitie? Kijk op www.stufimoetblijven.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK