De stoel van Tjeenk Willink

Nieuws | de redactie
29 juni 2010 | Informateur Tjeenk Willink doet er verstandig aan om bewust om te gaan met de zetel die hij zijn gesprekspartners aanbiedt. Een ‘zachte’ stoel leidt tot meer bereidheid tot compromis dan een ‘harde’ stoel, zo blijkt uit nieuw MIT-onderzoek. Welke fractievoorzitter zal hiervoor het meest gevoelig zijn?

“Soft seats subtly steer people away from driving hardbargains,” aldus MIT psycholoog Joshua Ackerman. In het onderzoekwerden proefpersonen gevraagd te onderhandelen over de prijs vaneen nieuwe auto. Nadat hun eerste bod werd afgewezen moesten ze meteen nieuw bod komen. De helft van de proefpersonen zat op eenzachte stoel, de andere helft op een harde stoel. “People in softchairs increased their offers 38% more than people in hard chairs.I suspect that the stresses of real-world decision-makingenvironments will act as mental distracters, making people evenmore susceptible to the effects of tactile cues,” vervolgtAckerman.

Deze onderzoeksresultaten bieden interessante inzichten voorinformateur Herman Tjeenk Willink (Vice-voorzitter Raad van State).Zijn verkennende gesprekken op weg naar een kabinet “dat kanrekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal”kunnen dus beter op zachte zetels worden gevoerd. De vraag isalleen of de fractievoorzitters van VVD, PvdA, CDA, D66 enGroenLinks hier wel gevoelig voor zijn. Van Mark Rutte weten wesinds het portret wat ScienceGuide na deverkiezingsuitslag van hem maakte, op basis van input uit dekennissector, dat hij überhaupt niet stil kan zitten. “Als je eengesprek met hem had, dan zat hij op zijn stoel, op de leuning vande bank, eigenlijk steeds overal op.”

Het volledige onderzoeksartikel in Science leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK