Lector bekroond

Nieuws | de redactie
14 oktober 2010 | Jacomine de Lange, lector Kenniskring Transities in Zorg, Hogeschool Rotterdam en senior onderzoeker bij het Programma Ouderen van Trimbos-instituut, ontvangt de jaarlijkse prijs van de Vereniging voor Psychogeriatrie. Zij bekronen haar "doorgaande nieuwsgierigheid naar datgene wat ouderen met dementie in hun leven beweegt, welke ingrijpende veranderingen zij doormaken en hoe deze ouderen geholpen kunnen worden."

Het VPG is een vereniging van en voor mensen die werkzaam zijnin de zorg voor mensen met dementie. De Lange  krijgt de prijsvoor haar onderzoek op het gebied van dementiezorg. Depsychogeriatrieprijs is eerder toegekend aan o.a. Bère Miessen, HanDiesfelt, Hans Houweling, Rose-Marie Droës en Anne Mei Thé.

Het VPG zegt in een toelichting dat De Lange een doorgaandenieuwsgierigheid bezit naar datgene wat ouderen met dementie in hunleven beweegt, welke ingrijpende veranderingen zij doormaken en hoedeze ouderen geholpen kunnen worden. Door middel van participatieen observatie verbindt zij de wereld van de mens met dementie, zijnverzorgers en de wetenschap. Zij doet dit bovendien met eenzichtbare betrokkenheid bij en beschikbaarheid voor de mensen inhaar omgeving. Zij is iemand die klaarstaat voor iedereen metvragen over goede zorg voor dementie.

Jacomine de Lange zet zich door middel van onderzoek, publicatiesen onderwijs, al jarenlang in voor het verbeteren van depersoonlijke relatie tussen medewerker en cliënt in dedementiezorg. Zij maakte zichtbaar dat persoonlijke aandacht enbetrokkenheid en belevingsgerichte zorg vanuit het oogpunt van decliënt effectief zijn, dat je zon benadering kunt leren en datzorgmedewerkers zich er prettiger bij voelen. Datgene wat vaak teboek staat als soft,  krijgt door dit onderzoek de legitimatievan hardheid en effectiviteit.  Met het uitreiken van de prijsaan Jacomine wil de VPG dan ook graag stil staan bij het belang vande persoonlijke relatie in de zorg, in dit tijdperk van hardenormen en kwaliteitsindicatoren.

Als lector Transities in Zorg aan de Hogeschool Rotterdam isJacomine nauw betrokken bij de projecten Academische WerkplaatsDementie, transitie van huis naar verpleeghuis en de implementatievan producten rond eten en drinken in de oudereninstellingen. Alssenior onderzoek Programma Ouderen van het Trimbos-instituutonderzoekt ze onder meer de effectiviteit van casemanagement.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK