Stroom meer academici voor de klas

Nieuws | de redactie
8 oktober 2010 | De educatieve minor is een groot succes aan Nederlandse universiteiten. Het aantal inschrijvingen steeg dit academisch jaar met 65%. "Meer bachelorstudenten ontdekken door deze educatieve minor in een vroeg stadium wat een geweldig vak het leraarschap is," aldus staatssecretaris Marja van Bijsterveldt.

Stijgende lijn

De educatieve minor beoogt meer academici voor de klas tekrijgen en tegelijkertijd het lerarentekort aan pakken. Hetwetsvoorstel, dat deze zomer van kracht werd, maakt het voorstudenten mogelijk om binnen hun universitaire vakbachelor eenzogeheten educatieve minor te volgen. Ze kunnen dan al aan de slagvoor de klas voordat ze hun master hebben gehaald.

Dit studiejaar sluit ook de Erasmus Universiteit Rotterdam zichaan bij de tien universiteiten waar de educatieve minor al wordtaangeboden. “Vorig jaar waren er rond de 200 inschrijvingen. Nustaat de teller al op 330! Ik heb er alle vertrouwen in dat dezestijgende lijn zich komende jaren zal voortzetten,” aldusstaatssecretaris Van Bijsterveldt.

Substantieel deel

“Scholen en studenten zijn enthousiast over deze nieuwe route”,aldus Sijbolt Noorda, voorzitter van de VSNU. “Uit een monitoronder de eerste lichting studenten blijkt dat scholen tevreden zijnover de kwaliteit van deze nieuwe categorie docenten. Ookverheugend is dat een substantieel deel van de studenten nu alaangeeft van plan te zijn om na de educatieve minor huneerstegraads bevoegdheid te willen halen.”

De educatieve minor is tot stand gebracht in nauwe samenwerkingtussen het ministerie van Onderwijs de VO-Raad en de VSNU en is éénvan de maatregelen uit ‘Krachtig Meesterschap’, de kwaliteitsagendavoor het opleiden van leraren 2008 – 2011. Van Bijsterveldt heefthier in totaal ruim 100 miljoen euro voor ter beschikkinggesteld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK