Bedrijfsleven ziet kansen voor ELI

Nieuws | de redactie
2 november 2010 | Het kabinet Rutte gaat de economische topgebieden van Nederland clusteren. Het bedrijfsleven ziet de groeipotentie van deze gebieden en vraagt het kabinet om middelen en regie. VNO-NCW heeft voor het nieuwe departement EL&I een centrale, sturende rol op het oog.

Nederland krijgt een nieuw topgebiedenbeleid voor de huidige entoekomstige economische topgebieden van ons land. Life sciencesstaat daarbij ook genoemd als topgebied. Onderzoek- enontwikkelingsprogramma’s (R&D) en de samenwerking tussenbedrijfsleven met universiteiten en andere kennisinstituten zijn enblijven één van de belangrijkste routes voor groei van deNederlandse topgebieden, stelt VNO-NCW. Het topgebiedenbeleid isvolgens de ondernemingsorganisatie een belangrijk element in hetregeerakkoord

VNO-NCW is van mening dat dit nieuwe bedrijfslevenbeleid wel overvoldoende middelen moet beschikken. GezamenlijkeR&D-programma’s en topinstituten van bedrijven (groot- enmidden- en kleinbedrijf) zijn namelijk van belang voor degroeipotentie van die topgebieden. Ook in de life sciences is hetvan belang daar op door te zetten. Maar, stelt VNO-NCW, het is welvan belang om de verschillende initiatieven, instituten enregelingen, ook binnen de topgebieden, te stroomlijnen. Daarbijbiedt de versterking van de positie van het departement Economischezaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) kansen om zaken anders teorganiseren, en zo meer sturing te krijgen op de gehele kennis- eninnovatieketen. Volgend jaar komt VNO-NCW met een notabedrijfslevenbeleid.

Waar de middelen om de economische topgebieden te versterkenvandaan zouden moeten komen heeft VNO-NCW voorman Bernard Wientjesconcrete ideeën over. In het VSNU-café noemde Wientjes onlangs landen als Noorwegen, Koeweit en Canadavoorbeelden voor Nederland. Zij maken volgens hem echte keuzen voorde inzet van olie- en gasinkomsten op de lange termijn, om huneconomie op hoog niveau te brengen en te houden. De aardgasbaten inhet FES moeten op zo’n manier met “20 tot 30 jaar wijs beleid”geïnvesteerd worden. “In het verleden hebben we het veel te veeluitgesmeerd over de lopende uitgaven.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK