De leraar van Halbe, Tanja, Jesse, Anne-Wil en Jasper

Nieuws | de redactie
3 november 2010 | Het debat ‘Meesterschap’ was een primeur voor staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW). In een videoboodschap committeerde hij zich voluit aan de uitvoering van het Actieplan Leerkracht. Ook vertelde hij over zijn favoriete leraar.


ScienceGuide sprak vervolgens met de nieuwe onderwijswoordvoerdersvan VVD, PvdA, SP en GroenLinks over de leraar die hen altijd isbijgebleven. Want Meesterschap begint met inspirerendevoorbeelden.

Het was maandagavond een complete verrassing voor de ruim 200deelnemers aan het debat Meesterschap in de UtrechtseLeeuwenberghkerk, georganiseerd door de vijf educatieve faculteitenvan HAN, HU, HvA, Inholland en Windesheim. Het verslag van dedebatavond ‘historisch moment voor leraarschap’ leest u hier.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra wenste in een videoboodschap iedereen een goede avond en eenvruchtbaar debat toe. Ook ging hij in op het thema Meesterschap:”Een goede leraar bepaalt of we goed onderwijs kunnen geven.”Kwaliteit voor de klas wil Zijlstra meer gaan stimuleren. “Er komteen mogelijkheid om goede leraren beter te belonen.” Over hetrapport van Rinnooy Kan c.s. zei Zijlstra: “Het ActieplanLeerkracht wordt doorgevoerd door dit kabinet.”

Halbe Zijlstra ging ook in op de leraar die hem altijd isbijgebleven. “Dit was mijn leraar geschiedenis. Dat was eenfantastische man, kon briljant goed vertellen en heeft mij enormgeïnspireerd. En het grappige was dat, toen ik werd benoemd alsstaatssecretaris, juist hij mij een email stuurde om me tefeliciteren. Hij was mij dus ook niet vergeten. Ontzettendleuk!”

Als je het niet begrijpt, horen we het wel

De vraag welke leraar ze zich nog het best herinnerden,werd ook gesteld aan de onderwijswoordvoerders van VVD, PvdA, SP enGroenLinks. Voor Jesse Klaver (GroenLinks) was dit zonder enigetwijfel juffrouw Liesbeth. “Zij maakte altijd vers brood in de klasen die geur vergeet ik nooit meer. Dat aten we dan metrozebotteljam, dat was echt heerlijk. We hadden zelfs een echteboomhut in de klas, dat was echt geweldig.”

Jesse en Anne-Wil

Foto: Frank Peek (HU)

Kersverse onderwijswoordvoerder Anne-Wil Lucas (VVD) heeft deleukste herinneringen aan geschiedenisleraar Kuppen uit Warnsveld.”Ik was toen al best rechts en meneer Kuppen was nogal links, telinks naar mijn smaak. Daar sprak ik hem dan op aan en na langediscussies – zelfs de rector kwam erbij – zei hij dat ik wel eenpunt had. We hebben het er toen goed over gehad en ik vond het mooidat hij daarvoor open stond.” In de aanloop van het debat met de 5faculteiten had zij zelfs weer contact gekregen met haarlievelingsdocent,  Dus dat is al het eerste resultaat vanvanavond waar ik echt blij mee ben.”

Jasper van Dijk (SP) had geen moeite met al te linkse leraren. Hijherinnert zich meester Den Bakker nog goed. “Die man had echtabsoluut gezag. Hem aanspreken ging echt alleen met ‘U’. Ik zattoen op een Montessorischool. Het ging daar echt van ‘Als je hetniet begrijpt, horen we het wel.’ Nou, daar heb ik wel gebruik vangemaakt.” De ruimte om zelf dingen te ontdekken en je eigen weg tevinden bleken Van Dijk met de tijd steeds beter te passen.”Uiteindelijk was het precies wat ik nodig had.”

Ik wist het al wel hoor

De wortels van Tanja Jadnanansing (PvdA) liggen inParimaribo. Zij denkt met plezier en groot respect terug aanmeester Sadhoe. “45 kinderen in zijn klas, maar het was muisstil.Wat een discipline! Hij gaf aardrijkskunde, maar eigenlijk veelmeer dan dat. Naast alle inhoud die hij ons leerde, was meesterSadhoe meer een soort van coach. Hij moedigde ons steeds aan:’Alles wat je wil bereiken, kun je bereiken’. Ja kijk, als je datdan zo’n vier jaar te horen krijgt, ga je het ook werkelijkgeloven. Toen ik benoemd werd als Kamerlid liet hij me weten: ‘Ikben trots op jou. Maar ik wist het al wel hoor, ik had altijd alheel veel vertrouwen in jou’.”

Meester Sadhoe leerde Jadnanansing met een knipoog naar het levente kijken. “Die les heeft mij altijd geholpen in mijn loopbaan enals mens.” Helaas heeft haar oude meester zijn zicht inmiddelsverloren. “U kunt nu dan wel niet meer zien, maar u heeft mij deogen geopend, zei ik toen tegen hem. En weet je, al is hij blind,hij geeft nog steeds les. Kijk, dat is pas Meesterschap.”

Het volledige debat is opgenomen door HAN-TV. U zietdeze registratie hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK