Koen Geven bestuurslid NVAO

Nieuws | de redactie
6 december 2010 | Koen Geven, oud-voorzitter ESU en lid van de Commissie Veerman, treedt toe tot het bestuur vvan de NVAO.

Geven is al enige jaren zeer actief op het Europese vlak van hetHO-beleid en voorheen bij de LSVb. Als voorzitter van de Europesestudentenkoepel was hij tevens columnist vanScienceGuide. [Lees hier zijn beschouwing over het gebrek aanvisie bij de EU-ministers van Onderwijs uit mei 2007.] Gevenstudeert momenteel Public Administration and Public Policy aan deUniversiteit van York en de Central European University in deHongarije).

Geven werd lid van de Commisie Veerman toen minister Plasterkzwichtte voor bet betoog, dat een dergelijke toekomstverkenningmoeilijk serieus genomen kon worden zonder een stevige inbrengvanuit de studenten op wie het HO zich -ook in de komende decennia-moet richten. Aanvankelijk stelde de minister dat hij alleengezaghebbende mensen met een internationaal profiel in de commissiewilde benoemen. Nadat LSVb en ISO samen daarop een zeer ervaren,Nederlands sprekende oud-studentenvoorzitter uit ‘Top 5 land’Finland hadden voorgedragen, werd Koen Geven door OCWbenaderd. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK