7 kenniscentra voor bèta techniek

Nieuws | de redactie
25 januari 2011 | Staatssecretaris Zijlstra heeft bij de HAN bekend gemaakt welke HBO-instellingen de Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap zullen krijgen. Niet alleen het koppel HAN/Fontys, maar ook de Hogeschool Zuyd hoort bij de gelukigen. De centra zijn een initiatief van het Platform Bèta techniek om de innovatie te versterken en de schaarste in bètatechnisch talent in vooral het HBO tegen te gaan.

ELI en OCW hebben de komende vijf jaar geld beschikbaar gesteldvoor de ontwikkeling van drie Centres of Expertise voor het hbo envier Centra voor Innovatief Vakmanschap voor mbo. De kenniscentraworden geleid door zowel het onderwijs als het bedrijfsleven endragen in die zin bij aan de door het kabinet geambieerdekennisvalorisatie.

De centra voor de bètasector bouwen voort op de plannen van deCommissie de Boer en de Commissie Hermans die eind 2009 en begin2010 beiden pleitten voor gerichte sectorinvesteringen in het hbo enhet mbo. Door scherp te profileren op onderwerpen als water ofhightech systemen, moeten deze kenniscentra vooronderwijsinstellingen hét centrum voor kennis en innovatie binnenhet betreffende sleutelgebied worden.

De afgelopen maanden hebben hbo- en mbo-instellingen hunvoorstellen voor het opzetten van deze centra kunnen voordragen. Op26 januari zal staatssecretaris op de HAN campus in Arnhem bekendmaken welke onderwijsinstellingen de komende jaren zullen mogenstarten met het opzetten van de Centres of Expertise en de Centravoor Innovatief Vakmanschap.

Programma

11.45 Ontvangst

12.15 Welkom door Ron Bormans (voorzitter College van Bestuur HAN),toelichting door Piet van Staalduinen (voorzitter beoordelende experts).

12.25 Bekendmaking Centres of expertise en Centra voor innovatiefvakmanschap door staatssecretaris Halbe Zijlstra.

13.15 Informele lunch, rondleiding langs onderzoeksprojecten.

14.00 Start van het investeringsprogramma met toegekendecentra.

15.00 – 15.30 Afronding en borrel.

Locatie  Hogeschool van Arnhem en Nijmegen- Ruitenberglaan 29 – 6826 CC Arnhem


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK