Absolutely thrilled

Nieuws | de redactie
17 januari 2011 | Allerlei instellingen in Europa reageren enthousiast op de ScienceGuide Top 10 van Social Media in het HO. De universiteit van Oxford verspreidt het stuk zelfs onder haar ruim 140.000 vrienden op Facebook.
Dat de impact van en lessons learned bij het gebruik vansociale media als Twitter en Facebook van snel groeiende betekeniszijn voor het hoger onderwijs – vooral als nieuwe vorm vankennisdeling – is in de reacties meteen duidelijk. De Zuid DeenseUniversiteit verspreidde het stuk met een eigen analyse van de scoredie men bleek te hebben bereikt. Dit werd tevens verspreid binnenDenemarken via een algemeen online-netwerk voor science andeducation.

Torino ‘more and more responsive’

De redactie van de webmedia van de universiteit van Torino meldtaan ScienceGuide onder meer: “Our university is redefiningthe rules and objectives for the use of social media in order tomake these tools more and more responsive to the needs of studentsand other users.” Men is er precies bezig de nieuwe kanalen in tezetten voor het soort kennisdeling waar de analyse vanScienceGuide zich op richtte en wilden dan ook in contactblijven daarover en bij blijven dragen aan devervolgontwikkeling.

Zeer sterk is de impact bij Britse universiteiten als de OpenUniversity en Oxford, maar ook bij de koepel van de hoogwaardigeresearchuniversiteiten, de Russell Group. Zij hebben zowel internals naar buiten toe nadrukkelijk gereageerd. De OU melddedirect: “We’re absoutely thrilled.” Via haar intranet lazeninmiddels grote aantallen medewerkers het artikel in zijnEngelstalige versie. Ook de eigen Twitter en die van allerleimensen van de OU namen het artikel van ScienceGuide mee:’ScienceGuide names @OpenUniversity in top 3 of top 10 universitiesemploying social media http://tinyurl.com/66s9kah.’

Oxford is ‘proud’

De Russell Group had eerder in 2010 een eigen analyse gemaakt vanhet gebruik van Twitter door en voor universiteiten. Daarop werd inde blog-discussie voortgebouwd en onder meer verwezen naar debredere analyse die men bij ScienceGuide had opgepikt,”which provides a summary of Twitter (and Facebook) usage acrossleading European Universities. This post points out that ‘Having acloser look at how universities from different countries perform incommunicating via Twitter and Facebook, it is easy to see thatGreat Britain dominates the ranking.’ :-)”

De universiteit van Oxford was zo opgetogen met haar eerste plaatsin de Top 10, dat zij deze prominent in haar Facebook publiceerde.Stromen reacties kwamen daarop binnen. De webredactiereageert heel blij. “I’m proud to have been the creator ofOxford’s Facebook page and really pleased to see what a fantasticjob Public Affairs have done of developing it and keeping it freshand dynamic.” Men publiceerde daarover het volgende; “Oxford’sFacebook and Twitter pages are the most popular UK universitysocial media pages on the internet! /201012/top-10-of-social-media-in-he.aspx” Meer dan 150 mensenvinkten inmiddels de ‘I like’ duim onder het stukje aan.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK