Familiebedrijf scoort

Nieuws | de redactie
4 februari 2011 | Laat zien dat je een familiebedrijf bent! Dat is de voorlopige conclusie van onderzoek van Hogeschool Windesheim. Familiebedrijven roepen een positief beeld op bij consumenten en dat is weer van invloed op de aankoopbeslissingen van de consument. “Familiebedrijven zouden meer kunnen profiteren van dit positieve beeld.”

Communicatiestudente Mariëlle Valk heeft onderzoek gedaan naarhet imago van familiebedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)en daaruit blijkt een opvallend positief beeld. Volgens deconsumenten die betrokken waren bij het onderzoek, verschillenfamiliebedrijven in het MKB op allerlei fronten vanniet-familiebedrijven, met name als het gaat om de klantbenadering,de bedrijfsvoering en de bedrijfscultuur. Deze verschillen zijn inhet voordeel van familiebedrijven. Bovendien kunnenfamiliebedrijven rekenen op een hoge gunfactor, wat de aankopen vanconsumenten kan beïnvloeden.

Het loont dus zeer de moeite om jezelf actief te positionerenals familiebedrijf. “Familiebedrijven zouden meer kunnen profiterenvan dit positieve beeld door in communicatie-uitingen richtingconsumenten te laten blijken dat men te maken heeft met eenfamiliebedrijf. De voordelen die dat met zich meebrengt voor(toekomstige) klanten moeten benadrukt worden”, aldus MariëlleValk.

Het onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het lectoraatFamiliebedrijven van Windesheim, bestond uit diepte-interviews metconsumenten uit noordoost Nederland. Verder onderzoek van hetlectoraat moet uitwijzen of het nu regionaal uitgevoerde onderzoekook generaliseerbaar is. Het lectoraat Familiebedrijven houdt zichmet name bezig met onderzoek op het gebied van overdracht, goedbestuur en duurzaam ondernemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK