Inspectie zet druk op debat HO-kwaliteit

Nieuws | de redactie
28 april 2011 | Het inspectierapport ‘Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij Hogeschool Inholland’ is openbaar geworden. Daarmee wordt een belangrijke impuls gegeven aan het bredere debat over kwaliteit en borging in het hoger onderwijs.

het volledige rapport vindt u hier. Uit het rapport, dat gister uitlekte viahet ANP blijkt dat het kwaliteitsprobleem in het HBO niet een zaakvan Inholland als zodanig is. De situatie blijkt daarmee mindereenvoudig dan men in de sector wellicht zou hopen. Uit de eerstereacties blijkt dan ook een duidelijke terughoudendheid om nudirect Inholland in gebreke te stellen. De problematiek ligt dieper en raakt zowel hetHBO als het WO.

UPDATE:

Uit het nu ook openbaar geworden rapport van de onderwijsinspectie’Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveauin het hoger onderwijs’ blijkt dat niet alleen Inholland metproblemen kampt. De HBO-raad heeft al op de situatie gereageerd.”Alle hogescholen zijn bezig hun regelgeving en praktijk rondexamenregelingen en -commissies kritisch tegen het licht tehouden.” Voorzitter Guusje ter Horst gaf dit twee weken geledenreeds aan in haar interview met ScienceGuide over de nunoodzakelijke ingrepen.

OCW-staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft beide rapporteninmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd en zal spoedig met eenuitgebreide reactie komen. Hij geeft al wel aan: “De aanbevelingenvan de Inspectie neem ik over. Dat betekent dat ik de bekostigingvan onterecht verstrekte diploma’s bij hogeschool Inholland terugzal vorderen en de procedure ga opstarten om de accreditatie van debetrokken opleidingen in te trekken. Het vertrouwen van deInspectie in de verbeterplannen van Inholland deel ik. Ik ga er vanuit dat het bestuur dat vertrouwen niet zal beschamen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK