Passie voor barokstrijkers

Nieuws | de redactie
19 april 2011 | Het is weer Bach-tijd. En geen passender boek verschijnt daarin dan dat van een van de beste barokvioolbouwers en –restaurateurs van onze tijd. Fred Lindeman legt in ‘The Rebirth of the Baroque violin’ zijn vak uit, onthult de kennis en kunde die steken in wat ‘de Matthäus’ en ‘de Johannes’ laat klinken.

De schrijver wil in zijn herinneringen en de beschrijving vanzijn bijzondere vak vooral komende generaties aanspreken. Want hoezullen wij de instrumenten bouwen – en spelen! – die ons nog steedsdichtbij componisten als Bach, Vivaldi, Händel of Monteverdibrengen? Alleen als nieuwe vakmensen de strijkinstrumenten weten tebouwen die hij nu al decennia weet te maken, te herstellenen bewaren.

Dit vak hoort bij de unieke traditie waarom Nederland wereldwijdbenijd wordt: de klassieke muziek en die van de’Oude Muziek’ in het bijzonder. In het boek getuigt de fameuzebarokspecialist Sigiswald Kuijken van de bijzondere rol die deAmsterdmase restaurateur en vioolbouwer in deze traditie én detoekomst daarvan speelt.

Een originele Strad

Hij vertelt over de vele bijzondere instrumenten die hij metLindeman ‘onder handen kreeg’ en de inspiratie die hun gezamenlijkewerk en ontdekkingen in de muziek hem en vele collega’s wereldwijdheeft gegeven. “In 1974 the New York Metropolitan Museum actuallydecided to have one of their Stradivarius violins restored to its’original state.’ I had the honour of choosing which Strad would beoperated upon, and by whom. My choice was quickly made: obviouslyFred would carry out the restoration.

I then chose what I found to be the ‘loveliest’ Stradivarius -one of the well-known longer types that the master built in thelate seventeenth century. Years later I realised that maybe Ishould have chosen a ‘classical’ model as that would have perhapsbeen more representative. In any case, it was a beautiful violin;the reconstruction fulfilled all expectations. I remember that inthe following years during our concerts in the museum with thethree Kuijken brothers and harpsichordist Robert Kohnen, we noticedtime and again how much more transparent our ensemble sound wasthanks to the violin ‘rescued’ by Fred!”

U vindt meer info over het boek hier; u kunt het daar tevensbestellen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK