Radboud luidt noodklok

Nieuws | de redactie
1 april 2011 | Het afschaffen van de basisbeurs in de masterfase in 2012 en de invoering van de langstudeerdersmaatregel in 2011 zullen grote gevolgen hebben voor universitaire studenten. De Radboud Universiteit Nijmegen berekent dat 40 procent van haar studenten er 30 procent in inkomsten op achteruit gaat.

Voor de Radboud Universiteit Nijmegen betekenen deplannen dat circa 5.400 van haar masterstudenten in september2012 hun basisbeurs van 266 euro per maand verliezen. Permasterstudent betekent dat een inkomstenderving van 3.192 euro perjaar.

Daarnaast telt de Radboud Universiteit circa 2.100’langstudeerders’. Zij zullen per 1 september 2011 een boete van3.000 euro moeten gaan betalen bovenop het wettelijk collegegeldvan 1.713 euro. 

De voorgenomen kabinetsmaatregelen betekenen dat in totaal 7.500studenten, veertig procent van de Nijmeegse universitairestudentenpopulatie, een voor hen onvoorziene inkomensval van circa30 procent maken. 

Weerzin tegen lenen

Het lenen van geld om de studie te betalen is voor veelstudenten geen optie. Studenten ontwikkelen steeds meer weerzintegen lenen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die de RadboudUniversiteit onder haar studenten heeft gehouden. 54 procent van destudenten geeft aan geen schuld te willen na afloop van hun studie.In 2007 was dat nog 41 procent.

Uit dezelfde enquête blijkt dat studenten die meer dan acht uurin de week werken aanmerkelijk minder tijd aan hun studie besteden.Deze studenten dreigen in de vicieuze cirkel terecht te komen vanwerken, minder tijd voor de studie, lagere studieprestaties,langstudeerdersboete, nog meer werken. Het uiteindelijke resultaatzal zijn dat er minder studenten af zullenstuderen.  

College steunt studenten

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit heeft erdaarom begrip voor dat de studenten in actie komen. Het ondersteuntde doelen van hun actie:  behoud van de basisbeurs voormasterstudenten en het voorkomen van de invoering van delangstudeerdersboete.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK