FME wil Duits kennisbeleid

Nieuws | de redactie
3 mei 2011 | Jan Kamminga pleit voor afschaffing van collegegelden, zoals in Duitsland nu de trend is. De metaalwerkgevers-voorman zegt: "Het klinkt mij als muziek in de oren. Laten we het collegegeld afschaffen voor alle aan economische groei relateerde studies, in elk geval de bèta-studies."

Kamminga prijst Rutte en Verhagen voor hun beleid, althans ophet eerste gezicht. De oud-VVD-partijvoorzitter plaatst eenkritische kanttekening daarbij. Bezuinigen is mooi, maar investerenin kennis is nog beter. In een bijdrage aan het magazinevan zijn FME schrijft hier daarover het volgende:

Als muziek in de oren

“Het kabinet is goed op dreef om economische topgebieden telaten excelleren. Als FME ondersteunen we de sectorspecifiekeaanpak. En het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij deontwikkeling en invulling van dat beleid. Dat biedt kansen.

Toch moet me iets van het hart. Het bevorderen van innovatiestaat in Nederland in het teken van bezuinigingen. Laat er geenmisverstand over bestaan dat ook wij vinden dat de tering naar denering moet worden gezet. Maar, hoe vaak heb ik het niet al gezegd,kies daarbij voor bezuinigingen op de consumptieve uitgaven, nietop investeringen.

Laten we nu eens een voorbeeld nemen aan onze oosterburen. Waarin ons land minder wordt geïnvesteerd in R&D en kennisbeleid,zet Duitsland massaal in op (investeringen in het vergroten van)kennis. Angela Merkel zet met haar ministersploeg in dezekabinetsperiode twaalf miljard euro extra daarvoor in.

En daar blijft het niet bij. Terwijl in Nederland destudiefinanciering wordt ingeperkt en de collegegelden wordenverhoogd, komen er in Duitsland extra beurzen voor studenten dieexcellent presteren. Die beurzen stellen deze knappe koppen instaat zich volledig aan hun studie en onderzoek te wijden; met zo’nbeurs hoeft een bijbaantje immers niet meer.

En dan het collegegeld. Dat is bij de oosterburen al zeer laag(in bepaalde gevallen ontbreekt het zelfs geheel), maar nu gaan ersteeds meer stemmen op om het volledig af te schaffen. Bij derecente verkiezingen hebben in diverse deelstaten partijen gewonnendie afschaffing van het collegegeld hoog in het vaandel hebbenstaan.

Het klinkt mij als muziek in de oren. Laten we in Nederland hetcollegegeld afschaffen voor alle aan economische groei relateerdestudies, in elk geval de bèta-studies. Dat kan een enorme stimulanszijn voor het beperken van de schaarste aan arbeid en aan talent.Want een structureel tekort aan goed opgeleid personeel zal dekomende jaren (mogelijk decennia) onze grootste zorg zijn.”

Jan Kamminga is voorzitter van de FME-CWM, deondernemersorganisatie voor de technologische industrie

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK