HBO-kwaliteit eist kennisdeling

Nieuws | de redactie
26 mei 2011 | De agenda voor het leraarschap is in een half jaar fundamenteel veranderd. Op Meesterschap 2 werd ook in de wandelgangen verbaasd verheugd vastgesteld, dat de wens van ooit – ‘elke meester een master’ – nu de basiseis voor iedereen is gemaakt. Hoe dit met onderzoek en lectoraten proactief in te vullen?“Ongelooflijk,” zegt een ervaren faculteitsdirecteur tegenScienceGuide over de voorbije maanden. Hij herinnerde zichlevendig hoe op 1 november tijdens Meesterschap 1 een eerstedoorbraak mogelijk werd. “De nieuwe Kamerleden zeiden allemaal datzij de kwaliteitseis ‘elke meester een master’ in hun hart weldeelden. Dat zou niet vanzelf gaan, maar toch… De oude rot in deKamer, SP’er Jasper van Dijk, zag hoezeer dit echt een doorbraakbeloofde. Hij noemde het debat van de 5ffen zonder meer “eenhistorisch moment” voor het leraarschap als thema van hetonderwijsbeleid.

Elke HBO-docent een mastergraad

Sindsdien ging het hard, zo stellen de educatieve faculteitenvast.  De Onderwijsraad nam de langetermijn doelstelling over,verwijzend naar de graad en kwaliteitseis die in andere landen,zoals Finland, gesteld wordt. Ook de HBO-raad volgde: hij steldeeen target vast over de mastergraad en PhD-niveau’s van alleHBO-docenten en de termijnstelling voor de realisatie daarvan.

Het kabinet bouwt nu voort daarop, mede vanwege de zorgen overde kwaliteit van het HBO en het tempo van de upgrading van hetleraarschap over de hele linie. Enkele dagen voor ‘Meesterschap 2’stelde de Ministerraad vast dat elke docent in het HBO eenmastergraad moest bezitten en dat het aantal doctores ook forsomhoog moet. Dat kan alleen als ook elke docent haar opleiding dehabitus en competenties ontwikkeld die horen bij een master endoctor: reflectie, onderzoeksvaardigheden, eigen bijdrage aaninhoudelijke ontwikkeling van de professie, collegiale intervisie,publicaties en research en evaluatie activiteiten. Het debat overkennisdeling door de onderzoektaak van de hogescholen op educatiefterrein was daarom meer dan ooit relevant.

Kennis delen kun je niet alleen

HAN-faculteitsdirecteur Titia Bredeé legde daar in de discussienog een de nadruk op, “kennisdeling doe je niet als docent alleenin je lokaal. Delen doe je in groepen, met vakgenoten en mensen vanbuiten. Ander gebeurt het gewoon niet. Dat is de reden waarom wijals 5 grote faculteiten dit platform hebben ingericht. Meesterschapdoen we als HAN met Inholland, Windesheim, HvA en HU samen. Als wijecht kennisdelen, kunnen wij met elkaar zo ongeveer allepraktijkgerichte kennis en onderzoeksthema’s bijeen brengen. Doenwe dat, dan leidt die kennisdeling bij elk van ons tot aanzienlijkeversterking van de basis waarop we die kennis kunnen delen.”

In het debat rond het delen en vermeerderen van kennis gavenlectoren Beppie van den Bogaerde, Marijke Kral en Ron Oostdam hun visie op de rol van onderzoek inhet educatief hoger onderwijs. Ieder vanuit hun eigen vakgebied -passend onderwijs, dovenstudies en leren met ICT – benadrukten zijhet belang van kennisdeling, een onderzoekende houding bij docentenen studenten en het kritisch evalueren van het eigenfunctioneren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK