OCW kan financiële ingreep niet onderbouwen

Nieuws | de redactie
27 mei 2011 | Voor een ingreep die de universiteiten een bezuiniging van €10 mln moet opleveren heeft OCW geen onderbouwing beschikbaar behalve een “aanname”. De promovendi zijn daar de dupe van.

 

 

In vragen van PvdA-HO-woordvoerder Jadnanansing aanstaatssecretaris Zijlstra verzoekt zij hem op opheldering over eenveronderstelde meevaller voor de universiteiten bij de invoeringvan een bursalenstelsel voor promovendi. Zij vroeg hem daarover:”Waarop baseert u de aanname dat het mogelijk maken van eenbeurzenstelsel voor promovendi per saldo financieel voordelig zaluitpakken? Beschikt u over informatie die inzicht geeft in dezebewering? Zo ja, wilt u deze onderbouwing ter beschikking stellenaan de Kamer?”

De bewindsman heeft deze vragen nu beantwoord en meldt de kamerhet volgende: “Bursalen zijn voor instellingen goedkoper danpromovendi (met werknemerstatus) omdat voor bursalen geen fiscaleafdrachten betaald hoeven te worden. Universiteiten geven aan datzij meer bursalen zullen gaan aanbieden wanneer de mogelijkhedendaarvoor worden verruimd. De aanname is dat universiteiten daarmeeper jaar circa € 10 miljoen minder kosten hebben en dit inzettenvoor bursalen, waarmee circa 350-400 extra posities per jaarbeschikbaar komen. Een betere onderbouwing dan dit is er op ditmoment niet. Ik zal de ontwikkeling monitoren.”

Zekerheid of onderbouwde berekeningen over de impact van hetbeleid ontbreken derhalve. Ook kan de bewindsman niet deverzekering geven dat de WO-instellingen een eventuele meevallerdaadwerkelijk zullen inzetten om meet promovendi via een beurs aanhet werk te zetten. Dit biedt wel een schril contrast met deopmerkingen van SER-voorzitter Rinnooy Kan op dit punt. Hij vindtdat het kabinet Rutte veel te weinig investeert om de Nederlandsekenniseconomie uit het slop te halen. Rinnooy Kan hekelt hetwegvallen van de aardgasbaten vanaf 2015 voor innovatie en schaamtzich dat Nederland van alle OESO-landen het op-één-na laagsteaantal promovendi heeft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK