Wie is er bang voor Hamer?

Nieuws | de redactie
11 mei 2011 | Woensdag gehaktdag. De regeringscoalitie vreest voor die ‘Verantwoordingsdag’, omdat de vraag dan op tafel zou komen: “En wat maakt u concreet waar van de Top5 kennislanden ambitie?” Die staat in de ‘motie-Hamer’ en het regeerakkoord. Maar hoe staat het daarmee? Wat zijn de feiten? Moet Rutte die vraag vrezen?

Oppositiefracties hebben een eitje in dat debat op ‘de derdewoensdag in mei’ zo lijkt het. Ze citeren VVD-topper Jan Kamminga over denoodzakelijke investeringen in kennis – een beleid als dat vanCDU-boegbeeld Angela Merkel – en kunnen grijnzen achterover leunen.Ze citeren de analysesvan het Rathenau Instituut: Nederland gaat deze kabinetsperiodehonderden miljoenen snijden in kennisinvesteringen voor de langetermijn. Desnoods citeren ze minister Jan Kees deJager zelf over langstudeermaatregel opScienceGuide.

Wie investeert er in kennis?

Leunen ze dan terecht achterover? Met de Rathenau-cijfers hebbenze wel een en ander in de hand om het VVD en CDA lastig te maken.De harde cijfers spreken heldere taal. Ons land gaattussen 2009 en 2013 dramatisch dalen bij de ontwikkeling van deoverheidsinvesteringen in kennis. De uitgaven voor R&Dzakken met €500 miljoen absoluut (van 4,8 naar 4,3 miljard) enrelatief van 0,84% BBP naar 0,68% BBP.

Maar waren die partijen zelf erg scheutig bij het investeren inkennis? Hun programs in 2010 werden alleen erg gul als zij devolledige SF voor studerend Nederland afschaften en delen daarvan’schonken’ aan het HO. Vestzak-broekzak is nog geen visionairgebaar.

Toch verdient het krachtige onderstreping: de motie-Hamer werdkamerbreed gesteund. PVV, VVD, D66, GL, SP, ze kozen allemaal voorde ambitie ‘Top5 in 2020’. Het dwingt ze nu ook allemaal tot eenopen en eerlijke zelfevaluatie. De PVV betwijfelt inmiddelsopenlijk of Nederland überhaupt meer hoger opgeleide mensen nodigheeft. De stem voor de motie-Hamer is daarmee achteraf door henzelftot denkfout van fractieleider Wilders verklaard.

Zelfreflectie op gehaktdag

De VVD slikte dat de SF niet werd geprivatiseerd omdat het CDAde gezinnen met studerende jongeren niet wil straffen voor huninzet. Zo was er geen extra geld voor kennis meer. Het CDA koosvoor vice-premier Verhagen op ELI die meer kennisbeleid kanwaarmaken, maar de aardgasinvesteringen dan cadeau moest doen voorbelastingverlagingen.

De gehaktdag zou dus alle serieuze partijen kunnen uitnodigentot enige zelfreflectie. De motie-Hamer heeft op die manier zelfseen waarde die maar weinig Kameruitspraken is gegund. En als hetgaat om het concreet inzetten op de top 5 van de wereld, heeftHalbe Zijlstrazelf onlangs een visie neergelegd bij de Europese Commissie. Diemag er wezen. De Kamer heeft die niet op zijn agenda gezet, tot nutoe. Had de Kamer het soms nog steeds te druk met het plannen vanspoeddebatten overgoudviskommen of de censuur op 5 mei toespraken?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK