ING-topman geeft nieuw Inholland vorm

Nieuws | de redactie
24 juni 2011 | Henk Breukink is de man die het nieuwe Inholland-bestuur moet gaan inrichten. De veelgeplaagde hogeschool haalt daarmee een ervaren bestuurder uit het bedrijfsleven binnen, die op geen enkele manier belast is door eerdere functies in het hoger onderwijsmanagement.

De opzet van de nieuwe bestuurlijke inrichting van Inhollandhoudt in dat Breukink zeer intensief met het huidigeinterim-College van Bestuur het crisismanagement zal invullen.Tevens zullen zij een nieuwe Raad van Toezicht en een nieuw Collegevan Bestuur gaan aantrekken.

In die nieuwe Raad van Toezicht onder leiding van Breukink zalnadrukkelijk ook expertise op het terrein van onderwijsontwikkelingen inhoudelijke profilering van het HBO een plaats krijgen. Om hetvertrouwen van het bedrijfsleven in de toekomst van Inholland nogeens zichtbaar te maken is bewust gekozen voor een nieuweRvT-voorzitter uit het bedrijfsleven, zo hoort ScienceGuide.

“Onderwijs is een zeer belangrijk onderdeel van onzesamenleving. Het is evident dat deze sector onder druk staat en ikhoop een bijdrage aan het herstel van het vertrouwen in deze sectoren Hogeschool Inholland te kunnen leveren,” aldus Henk Breukink(61) die kan bogen op een ruime ervaring in het bedrijfsleven en depublieke sector. Op dit moment is hij commissaris van diverse,beursgenoteerde en meer publieke organisaties, waaronder de INGGroup en woningcorporatie HaagWonen. Breukink heeft veel ervaringop het gebied van financieel management, veranderprocessen enHR-management.

Hogeschool Inholland ziet de benoeming van Breukink als eeneerste stap naar de permanente invulling van alle posities in detop van de organisatie. CvB-voorzitter Doekle Terpstra is blij metde aanstelling van Breukink: “Henk Breukink is een man die zijnsporen heeft verdiend. Vooral zijn kwaliteiten op het gebied vancoaching en veranderprocessen kan Inholland goed gebruiken. Het isbovendien heel goed dat iemand van buiten het onderwijs met eenfrisse blik hier in de keuken komt kijken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK