Theo Bovens (OU) nieuwe Gouverneur

Nieuws | de redactie
10 juni 2011 | De collegevoorzitter van de Open Universiteit, Theo Bovens, wordt de nieuwe Gouverneur van Limburg. De CDA-prominent en Kroonlid van de SER zal in zijn provincie geen eenvoudige politieke situatie meester moeten worden. Het zal een heel LevenLangLeren traject zijn.

 

Bovens was de voorbije jaren een onvermoeibaar en vurigbepleiter van meer inzet, investeringen en aandacht voor het LLL.Zijn laatste blog als OU-voorzitter ging daar nog over: hij preesoud-premier Balkenende voor zijn krachtige pleidooi voorleerrechten voor het LLL in zijn recente interview met ScienceGuide.

Top 5 ambitie als kennisnatie

De nieuwe Commissaris van de Koningin in Limburg schreefdaarover: “Oud-premier Balkenende blijkt uit zijn regeerperiode enhet lidmaatschap van het IP de liefde voor LLL overgehouden tehebben. Vanuit zijn nieuwe rol van topadviseur en hoogleraar kanhij die ambassadeursrol mooie invulling geven. We moeten maar sneleens praten.”

Nog een ander stuk over dit thema op ScienceGuidehad hem getroffen zo schreef hij. “Spectaculair” noemde hij in zijnblog “de opvatting van de Ierse regering, die lifelong learning alsmede-oplossing voor de crisis in beeld brengt. Dat lijkt verrassendveel op de ideeën van de OU van drie jaar geleden. Ook toen bodenwe de infrastructuur van ons type onderwijs aan om LLL in het mboeen boost te geven. Ik ben het geheel met de Ierse regering eens:LLL bevordert een betere match op de arbeidsmarkt, en daarmee heteconomisch herstel. Het steunt mijn stelling: Nederland zal geentop-5 kennisland zijn zonder een volwassen publieke infrastructuurvan hoge kwaliteit in LLL.”

Geen fan van de coalitie

Hieruit blijkt al dat Bovens tegenover het huidige kabinet nogalkritisch was. Binnen het CDA is ook algemeen bekend, dat hij met degedoogcoalitie maar weinig op heeft. Over het kennisbeleid vanRutte/Verhagen schreef hij direct na het regeerakkoord ondermeer: “Jammer dat dit kabinet de kans voor een nieuw kabinet om meteen schone lei te beginnen de grond heeft ingeboord.”

“Via ScienceGuide werd bekend dat het CBS prognoticeert dat in2020 de doelstelling dat 50% van de beroepsbevolking een ho-diplomabezit, niet wordt gehaald,” merkte hij op. “Dat mag geen nieuwszijn. Al vele jaren is bekend dat die doelstelling alléén kanworden gehaald met behulp van leven lang leren; dus als meer mensenmet een opleiding op middelbaar (of lager) niveau worden’opgeschoold’.Gevoegd bij de geluiden uit wo-kringen die stellen deomvang van het studentenbestand te willen verminderen, versterktdat het pleidooi van onder andere de Open Universiteit voor meerinvesteringen in het LLL op ho-niveau.”

Woest om cultuuraanslag

Bovens had nog een reden om weinig vleiend te zijn voor metname de PVV en VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra: hetcultuurbeleid van de gedoogcoalitie. Als voorzitter van onder meerhet Limburgs Symfonie Orkest ging hij furieus te keer tegen dedreigende aanslag van 75% op dit “oudste professionele orkest vanhet land.” In een van zijn laatste tweets vroeg hij zich openlijkaf of Limburg en Maastricht met zo’n kunst- en cultuurbeleid nogwel bij Nederland behoren.

Als ceremoniemeester van de Tempeleers tijdens het carnaval inmaastricht heeft hij gelukkig ook de erefunctie van de’otoriteitetoeker’, waarin hij de opdracht heeft politiciop de hak te nemen. Dat doet Bovens dan met eengemoedelijkheid die er niet toe moet leiden dat men zijnkrachtige persoonlijkheid en bestuurlijke vernuft zouonderschatten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK