Scherpere selectie, meer kunsteducatie

Nieuws | de redactie
8 juli 2011 | Hogescholen zullen minder studenten toelaten die beeldend kunstenaar of musicus willen worden. Zo ontstaat extra geld en aandacht voor toptalent, masters, onderzoek en aansluiting bij de creatieve industrie. Met meer en betere kunsteducatie moet de kweekvijver voor talent wel veel groter maken, zodat de selectiviteit nog beter kan werken.

Het meerjarig sectorplan kunstonderwijs ‘Focus op toptalent’is gisteren door staatssecretaris Zijlstra in ontvangst genomen. “Het gaat niet om bezuinigingen, maar om een betereaansluiting op de arbeidsmarkt,” onderstreept HBO-raadvoorzitterGuusje ter Horst. Het sectorplan bouwt voort op het rapport van de Commissie Dijkgraaf, dat als’springplank’ zou functioneren voor de uitwerking van hetrapport-Veerman.

De hogescholen spreken nu op die basis af dat zij scherpeprofielen gaan kiezen. Kerndoel is de verdere intensivering van devooraanstaande internationale positie van het Nederlandskunstonderwijs, zoals de Commissie Dijkgraaf deze onderstreepte enaanbeval.

Meer samenhang en profiel

De hogescholen gaan een kwart minder aspirant beeldendkunstenaars en dansers toelaten en tien procent minder bijklassieke muziek en of jazz. Het hierdoor vrijvallende geld zalworden herschikt voor investeringen in de kwaliteit vankunstvakdocenten en extra begeleiding van (internationaal)toptalent. Voor deze laatste groep is een speciaal beurzenstelselnodig.

Bij muziek en dans komt er een landelijk samenhangend aanbod eneen uitgesproken topvoorziening. Bij de masteropleidingen vindtuitbouw tot een volwaardig aanbod plaats. En meer onderzoek zalmeer gericht worden op vernieuwende topsectoren, als extrastimulans voor de economie.

De noodklok van Dijkgraaf

Net als de Commissie Dijkgraaf de noodklok luidde, geven dehogescholen ook aan dat zij bezorgd zijn over het teruglopendaantal jongeren dat kennis maakt met kunst en cultuur. En over deverschraling van de mogelijkheden om op dit gebied scheppend ofuitvoerend bezig te zijn. Intensievere kunsteducatie, hetvroegtijdig opsporen van talent en gerichte vooropleiding moetenhieraan het hoofd bieden. Een convenant met het werkveld in dezesector is hiertoe recent gesloten als een nieuwe, extra impuls.

Nog dit jaar maken de hogescholen nadere afspraken over hunsamenwerking en onderbouwen zij hun profielkeuze. Ze benadrukkendat – naast de middelen die ze zelf vrij maken – aanvullendeinvesteringen nodig zijn: een innovatiefonds van 10 miljoen perjaar vanuit het EL&I topsectorenbeleid als ook beurzen voortoptalent.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK