Beurs voor student op onbewoond eiland

Nieuws | de redactie
19 augustus 2011 | Als een Nederlandse student een opleiding gaat volgen op Navassa krijgt hij een studiebeurs. Waarom zijn de ministers Van Bijsterveldt en Donner zo gul? Hoeveel studenten maken een kans op dit schitterend stukje tropische natuur als alma mater? En hoe moet dat met de beschermde leguanen? Krijgen we oorlog met Frankrijk?

De regering heeft de SF-regelingen voor de nieuwe delen van hetKoninkrijk – de gemeenten  Bonaire, Saba en Statia -aangepast. “In de Regeling studiefinanciering BES is aangeslotenbij gangbare definities van het Caribisch gebied. In de uitputtendeopsomming van landen en territoria van het Caribisch gebied isNavassa voor de volledigheid opgenomen.” Daarmee heeft ons landheel slinks en indirect zijn koloniale erfenis een stukjeuitgebreid. Want het eiland Navassa wordt betwist en niet door deminsten.

Sarkozy en Obama in verzet

President Obama zou zich eigenlijk direct bij premier Ruttemoeten melden met scherp protest. Want al sinds 1859 eist de USAdit eiland op als haar grondgebied, waarschuwt het SP-Kamerlid VanRaak het kabinet. Hillary Clinton kan dit Nederlandse imperialegedrag vast niet pikken, zeker niet vlak voor eenpresidentsverkiezing. Om nog maar te zwijgen van president Sarkozy,die eveneens voor een lastige herverkiezing staat. La France heeftreeds in 1697 bij de Vrede van Rijswijk aanspraken gedaan opNavassa. Zou dat de ware reden zijn waarom premier Balkenendevoorheen wel en premier Rutte nu niet meer tot de G20 istoegelaten?

Studeren op Navassa met een studiebeurs is volgens het kabinetmomenteel nog “uiteraard een theoretische mogelijkheid.” Hetbountyfraaie eilandje kent geen universiteit of hogeschool,vooralsnog. Lulu Town, de hoofdstad, is rond 1900 bewoond geweest,maar momenteel verlaten. De vuurtoren staat als historisch monumentnog overeind, dus staatssecretaris Zijlstra heeft een zinvollebestedingsbestemming voor de investering uit zijnkunstbesparingen. De stichting van een particuliere, erkendehogeschool of universiteit is dan een fluitje van een cent, passendbij zijn beleid van differentiatie en profilering. 

Guano en kenniseconomie

Het eiland is strategisch gezien van grote waarde. DeCalifornische ondernemer Bill Warren poogde het recentzelfs te kopen, dit vanwege de zeer waardevolle grondstof dieer gewonnen wordt. Zonder de guano van Navassa is bijvoorbeeld hetmaken van kunstmest om het wereldvoedselprobleem te lijf te gaanmoeilijker. Naast het aardgas heeft ons Koninkrijk met dezevogelpoep dus nog een tweede cruciale grondstof voor dewereldeconomie in huis.

Geen wonder dat een expeditie van Amerikaanse wetenschappersnaar de guano op Navassa in 1998 tot een diplomatiek incidentleidde. De regering Clinton kon deze slinkse poging tot naastingvan dit bijzondere eiland niet realiseren, maar wie weet watHillary op haar huidige post met deze SF-actie van hetkabinet-Rutte zou kunnen gaan proberen.

Dat er op dit moment op Navassa geen bewoners zijn “buiten deNavassaanse grondduif” en verschillende soorten beschermdeleguanensoorten lijkt voor de bewindslieden geen punt.Biodiversiteit moet voor het hogere belang van de kenniseconomiewijken, begrijpelijk. Zou er opnieuw een diplomatiek incident metde USA komen, dan lijkt het er op dat minister Hillen paraat is.Donner en Van Bijsterveldt – zijn CDA-geestverwanten – zeggen nu aldreigend:  “Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zalnaar bevind van zaken worden gehandeld.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK