Ouders studeren mee

Nieuws | de redactie
22 augustus 2011 | De rol van de ouders als liefdevolle bemoeials in het HO is ook ontdekt door de corpora en studieverenigingen. Op hun sites informeren zij vaders en moeders uitvoerig over wat hun kroost gaat meemaken en wat het wel en niet zal worden aangedaan. “Door de geborgenheid wordt Albertus ervaren als een thuishaven,” zo neemt een ervan elke zorgen weg.

De infantilisering kent in het HO soms even geengrenzen. Studentensite Soggen meldt niet zonder reden:”Aangezien kinders het gewoon toelaten dat hun ouders tot ver inhun volwassen leven meebeslissen, hebben studentenverenigingen zichtegenwoordig massaal gericht op ouders.”

Nooit of te nimmer

Een reeks voorbeelden daarvan is opmerkelijk, nog los van hetsoms beroerde Nederlands. Zo meldt vereniging Quintus:”Wanneer uw zoon of dochter besluit lid te worden van Quintus zalhij/zij gedurende twee weken de KMT (KennisMakingsTijd) doorlopen.(…) Het zijn twee drukke weken maar ze staan volledig in het tekenvan gelijkwaardigheid, ontgroeningspraktijken zullen nooit of tenimmer plaats vinden.”  En ESC: “Er kan met recht wordengezegd dat lidmaatschap bij het Eindhovens Studenten Corps eenpositief impuls geeft aan het studeren.”

S.S.R. Rotterdam smoort ouderlijke zorgen als volgt in de kiem:”Ondanks alle voordelen van het lidmaatschap roepenstudentenverenigingen vaak de associatie met de zogenaamde ‘eeuwigestudent’ op. Studenten die keer op keer aan een nieuwe studiebeginnen, niets uitvoeren en alleen maar bezig zijn met feesten.Gelukkig is dit tegenwoordig meer uitzondering dan regel.” OvumNovum stelt ook gerust: “Uitdrukkelijk willen wij daarom dusvermelden dat het lidmaatschap van een studentenvereniging geenvervanging is van het sociale leven tijdens de studententijd, maarjuist een mooie toevoeging.”

Moeder aan het woord

Het al aangehaalde Albertus maakt er een prachtig verhaal van:”Door de geborgenheid wordt Albertus ervaren als een thuishavenwaar men van persoonlijke vrijheid geniet en wat fungeert als eensociaal vangnet. Op Albertus kan een Albertiaan zichzelf kanontplooien. Dit werkt niet alleen tudie-bevorderend, maar op dezemanier kan een lid zich ook loopbaan technisch verdiepen. (…)Daarnaast is Albertus, in tegenstelling tot andere traditionelevereniging een erg moderne en open vereniging.” En bij LANX wetenze dat testimonials van klanten het altijd doen op het web. Mengeeft een moeder zelf het woord: “Soms hoor je wel eens datstudenten erg veranderen nadat zij lid zijn geworden van eenstudentenvereniging. Bij Kim is dit absoluut niet het geval. Ikvind het alleen maar erg leuk om te zien hoeveel plezier zij aanhet lid zijn van L.A.N.X. beleeft!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK