HBO helpt afval innoveren

Nieuws | de redactie
23 september 2011 | Windesheim gaat een partnerschap aan met afvalverwerker Attero om een impuls geven aan de kunststofsector in Nederland. Door de gezamenlijke inbreng van kennis, het uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek en het versterken van de kunststoftechnologie op hbo-niveau wordt dit gerealiseerd.

Voor Attero is de overeenkomst een manier om het netwerk uit tebreiden en toegang te krijgen tot jong talent. De lector op ditvakgebied,  Harold Gankema, zegt hierover: “Attero is degrootste afvalverwerker van Nederland en denkt al heel lang na overdit onderwerp. Van die kennis en expertise willen wij graag gebruikmaken.” het bedrijf is marktleider in ons land in het nascheidenvan kunststoffen uit restafval.

Met speciale technieken worden folies en vormvaste kunststoffenteruggewonnen uit huishoudelijke afvalstromen. Deze kunststoffenworden nu nog voor verdere verwerking vervoerd naar Duitsland.Attero overweegt nieuwe stappen te zetten door de teruggewonnenkunststoffen zelf te gaan opwerken.

Windesheim richt zich met zijn onderzoek vooral op deverwerkingskant van kunststoffen, waarbij procesoptimalisatie enhet toepassen van nieuwe materialen een belangrijke rol spelen.Windesheim onderzoekt vragen als: hoe groot is de milieubelastingvan bepaalde materialen en producten? En hoe veranderen het producten de eigenschappen als er gerecycled materiaal aan nieuw materiaalwordt toegevoegd?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK