Impuls voor bèta-keuze

Nieuws | de redactie
14 september 2011 | Marja van Bijsterveldt blijft investeren in bewuste keuzes van meisjes voor bèta-opleidingen en –vakken. Stereotiep keuzegedrag en onbekendheid met professies en kansen in bèta en techniek worden zo aangepakt.VHTO gaat met het Platform Bèta Techniek activiteiten voor havo- envwo-meisjes daartoe voortzetten. Er is  al flink vooruitganggeboekt op het terrein van de natuurprofielkeuze van meisjes, maaraandachtspunt blijft de doorstroom van meisjes naar bèta/technischevervolgstudies in het hoger onderwijs.  

Jongeren in Nederland kiezen namelijk nog altijd stereotiep: zokiezen nog steeds weinig meisjes voor bèta en techniek, en weinigjongens voor een professionele toekomst in het onderwijs of dezorg. De minister wil deze verschillen in keuzegedrag graagdoorbreken.

Uitdagen talent te herkennen

Meisjes presteren steeds beter in het onderwijs, maar zij moetenook uiteindelijk de weg weten te vinden naar de bèta/technischearbeidsmarkt. Ons land heeft ook in de toekomst veel bèta/technicinodig en meisjes zijn een belangrijk potentieel daarvoor. Jeroenvan der Veer schetste in Leiden recent al dat hier duidelijk succes is geboekt, met name bijmeisjes, maar de tekorten dringend blijven.

VHTO zal met een financiële impuls vanuit OCW de effectieveaanpak met betrekking tot meisjes en bèta/techniek van de afgelopenjaren kunnen continueren. Zo zullen 90.000 leerlingen en hun oudersin het basisonderwijs in contact gebracht worden metberoepsbeoefenaars uit de wereld van bèta en techniek. Meisjes enjongens worden uitgedaagd om al op jonge leeftijd hun talenten teleren herkennen, in plaats van beroepen al op voorhand uit tesluiten. In samenwerking met 150 vmbo-scholen zullen meisjesgestimuleerd worden om de vele bèta/technische opleidings- enberoepsmogelijkheden intensief te gaan verkennen aan de hand van desuccesvol gebleken ‘Meidenwijzermethodiek’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK