Lerarenopleidingen pakken aan

Nieuws | de redactie
29 september 2011 | Het kabinet juicht de verbeterslag bij de lerarenopleidingen toe. De nieuwe kennisbasis en daaruit voortkomende landelijke toetsen spreken de bewindslieden aan. Zij bieden hen een politieke uitweg voor een netelig vraagstuk.

Halbe Zijlstra zei tijdens de werkconferentie ‘De toetsdoorstaan’ bij de Hogeschool Utrecht, dat hij enthousiastis over de invoering van landelijke kennisbases en -toetsen voorlerarenopleidingen. Hij nam in Utrecht een nieuwe reekskennisbases in ontvangst nam: de Generieke Kennisbasis Tweedegraadslerarenopleidingen en de kennisbases hbo-masteropleidingen leraarvho in de bèta-, gamma-, en talenvakken.  

De staatssecretaris is blijdat de HBO-lerarenopleidingen met zulke kennisbaseszelf het initiatief in handen hebben genomen bij de inhoudelijkevernieuwing en kwaliteitsversterking in hun domein. Over deinvoering van landelijke toetsen voor leraren in opleiding isZijlstra enthousiast. Dit geeft hem immers een concreet handvat omzijn voorzet bij ‘centrale examinering’ in het HBO om tesmeden naar een uitvoerbaar en niet te bureaucratisch geheel.Daarmee zou de kritiek vanuit CDA en SGP op dit punt ten goedegekeerd kunnen worden.

“Het balletje is hard aan het rollen en het rolt in de goederichting,” zei zijlstra over deze ontwikkeling in hetveld. Bovendien draagt het project ’10 voor de leraar’ eraan bij “dat het lerarenvak weer het aanzien krijgt dat hetverdient.”

De kennisbases van de HBO-lerarenopleidingen vindt u hierop www.kennisbasis.nl


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK