Wat leren we van Inholland?

Nieuws | de redactie
11 oktober 2011 | Op het NHOC worden ook de meest omstreden HO-thema’s aangesneden. Inholland-bestuurder Lieteke van Vucht Tijssen -op 2 in de ScienceGuide Top 10- gaat met u in debat over haar ervaringen, zorgen en vertrouwen bij het saneren van deze hogeschool.

Van Vucht Tijssen heeft zich in haar rol als interim-bestuurder volledig gericht ophet weer op orde krijgen van het onderwijs binnen de hogeschool.Juist op de kwaliteit en de uitvoering daarvan was de kritiek zowelextern als intern zeer zwaar. Hoe pak je zoiets aan?

Hoe zorg je dat de docenten zélf weer de echte makers van hetonderwijs zijn? Hoe zorg je dat vertrouwen hersteld wordt en eenafrekencultuur voorkomen wordt? Hoe zorg je dat de goed lopende, desterke dingen in de hogeschool weer als ‘krachtbron’ van het geheelgaan werken? Over zulke cruciale vragen zal Van Vucht Tijssenspreken en met u in discussie gaan op het NHOC.

De eye-opener

Doekle Terpstra beschreef haar ‘eye-opener’ rol in deherstelaanpak van Inholland tegen ScienceGuide: “Sommigeopleidingen zijn soms zo klein dat zij niet kunnen voldoen aaneisen van de WHW. We kunnen dus eigenlijk niet garant staan voor dewaarde van de diploma’s als we hier geen verandering in aanbrengen.Lieteke van Vucht Tijssen zegt dat altijd heel scherp: ‘Wij gaandeze hogeschool WHW-proof maken’.

Dat was voor mij een eye-opener in de voorbije maanden. Je moetheel anders durven denken over de wet. De WHW is geen belasting ofbeperkend instrument dat van bovenaf wordt opgelegd, maar de norm.Die neem je serieus, een norm accepteer je. De WHW is het kaderwaarbinnen het hoger onderwijs zijn professionele ruimte inhoudgeeft. De wet is het HBO, daarmee begint de professionaliteit.”

Op 29 en 30 november vindt in Rotterdam het Nationaal HogerOnderwijs Congres (NHOC) plaats. Naast Van Vucht Tijssen kunt erook in discussie met mensen als Paul Rullman van de TU Delft,Martin Paul, de nieuwe voorzitter van de Universiteit Maastricht,OECD-topman Dirk van Damme, Kristel Baele van de HAN en vele anderetoonaangevende mensen uit het hoger onderwijs.

Meer informatie over het congres vindt u hier. Aanmelden kan hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK