Criminele jeugd onaantastbaar

Nieuws | de redactie
15 december 2011 | “Veel intimiderende straatjongeren wanen zich onaantastbaar, en zijn dit eigenlijk”, dat stelt Inholland-lector Marnix Eysink Smeets, voorzitter van de Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties. “Dat is funest voor de veiligheidsbeleving van het publiek.”

Uit onderzoek van de Expertisegroep samen met het NicisInstitute blijkt dat deze groep “intimiderende jongeren” op veelgrotere schaal actief zijn dan vaak wordt gedacht. De buurt durfter weinig of niets tegen te ondernemen en ook de overheid schiettekort. Dit komt het zelfvertrouwen en de trost van met name hetpolitiekorps niet ten goede.

De onderzoekers spraken met 40 professionals uit grotere enkleine gemeenten, zoals wijkagenten, reclasseringswerkers enjeugdhulpverleners. Onder hen bestaat grote frustratie over hettekortschieten van de aanpak van jeugdcriminelen. Het blijkt metname lastig om alle instanties die een rol zouden moeten spelen ookdaadwerkelijk tot actie te brengen.

Angst bij burger en overheid

Een tweede probleem is dat de straatjongeren de dansstrafrechtelijk meestal weten te ontspringen. Daarbij speelt angsteen rol. Burgers zijn bang iets te ondernemen en binnen de overheidbestaat soms ook angst om iets verkeerd te doen, waar je op zoukunnen worden aangesproken.

Volgens de onderzoekers is de aanpak van de onaantastbaren weldegelijk mogelijk, maar moet die aanpak op een andere leest wordengeschoeid. “Allereerst moeten bestuurders het probleem in volleomvang onder ogen durven zien. Het gaat hier niet om eenveiligheidsvraagstuk, maar om een moreel vraagstuk. Kunnen weaccepteren dat op meerdere plekken in ons land het recht van desterkste de rechtsstaat verdringt?”

Het volledige rapport is hier te downloaden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK