Houd band met talent warm

Nieuws | de redactie
21 december 2011 | Een volledige studie aan een buitenlandse instelling is voor veel studenten onbetaalbaar. De recente bezuiniging op het Huygens Scholarship Propgramme beperkt nog verder de mogelijkheden. Dat is de conclusie van het rapport dat NEWS gisteren presenteerde aan staatssecretaris Zijlstra.

NEWS (de Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten) – hetnetwerk van Nederlandse studenten in het buitenland – concludeertin het rapport dat in het buitenland studeren op deze manier blijftvoorbehouden aan de rijkste laag van de bevolking. Zijlstra gaf bijde aanbieding van het document aan dat bij de herstructurering vande SF rekening zal worden gehouden met Nederlandse studenten metinternationale ambities.

Naast de beperkte financiële steun in Nederland voor studentenmet internationale ambities, schiet ook de informatiestrekking overstuderen in het buitenland tekort, zo stelt NEWS. Instellingenhebben zelf de verantwoordelijkheid voor het verstrekken vaninformatie, maar aangezien de motivatie voor internationalemobiliteit ontbreekt bij universiteiten en hogescholen blijft deinformatieverstrekking onder de maat.

De staatssecretaris geeft aan dat hij bij Nederlandse hogeronderwijsinstellingen wil gaan benadrukken dat internationalemobiliteit twee kanten heeft. Zijlstra: “Uitgaande mobiliteit iseven belangrijk als inkomende mobiliteit. Het zou goed zijn alsstudenten, als het even kan, aan het buitenland ruiken. Dit zalworden meegenomen bij de accreditatie vanonderwijsinstellingen.”

Jan Anthonie Bruijn, de kersverse voorzitter van de AdviesraadWetenschaps- en Technologiebeleid en lid van het Comité vanAanbeveling van Stichting NEWS stelde dat regering enonderwijsinstelling zich sterker moeten maken voor studenten metbuitenlandse ambities. “Ze zijn vaak ambitieus en doen veel kennisen ervaring op in het buitenland. Ik ben zeer verheugd om te lezendat zij na afloop van hun studie willen terugkeren naar Nederlandomdat onze kenniseconomie ze erg hard nodig heeft. Daarom doet deoverheid er goed aan om uitgaande internationale mobiliteitmogelijk te maken en de banden met deze studenten warm tehouden.”

Het volledige onderzoeksrapport van NEWS leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK