Fontys-lector inspireert tot trendwatching

Nieuws | de redactie
4 januari 2012 | “Ik wil geen colleges geven, ik wil studenten inspireren zelf te trendwatchen.” Fontys-lector Carl Rohde, uitgeroepen tot Lector van het Jaar 2011, leert wereldwijd studenten over het belang trends om te zetten in concrete toepassingen. “Al onze studenten beginnen eigen bedrijfjes.”

“Ik ben overgestapt van marketing naar de academy of creativeindustry, de samenwerking is daar prettiger,” stelt Carl Rohde overzijn werk bij Fontys. De creatieve industrie lijkt ook meer hetwerkveld van de lector, door ISO en ScienceGuide uitgroepen tot Lector van het Jaar 2011, die voluit verteltover de belevingseconomie en het samensmelten van de virtuelewereld met de realiteit.

Wereldwijd actief

De rol van trendwatcher beperkt zich niet tot de omgeving vanFontys hogescholen. “Ik heb het afgelopen ongeveer vijftienuniversiteiten bezocht om mijn verhaal te vertellen.” Overal in dewereld zet Rohde zogeheten ‘coolhunts’ uit. Dit betekent datstudenten worden aangemoedigd op zoek te gaan naar coole, nieuwe,innovatieve ontwikkelingen. Op basis van deze ‘coolhunts’ wordenvoorspellingen gedaan over toekomstige trends.

Met zijn bedrijf Science of the Time voert Rohde deze’coolhunts’ over heel de wereld uit. Met name in de BRIC-landen isRohde erg actief. “De bedoeling is dat trends uiteindelijk omgezetworden in innovatieve concepten. Dat werkt in China bijvoorbeeldheel goed.”

Trends signaleren en valideren

“Wereldwijd pak je daar dan weer de beste uit. Wat dat betreftheeft het lectoraat ook een rekruteringsfunctie.” De bestestudenten gaan ook bij het bedrijf van Rohde aan de slag. Een mooivoorbeeld van een waargenomen trend is volgens Rohde die van hetsucces van Starbucks. “Tien jaar geleden zei één coolhunter datStarbucks het ging worden. De belangrijkste reden? ‘Ik werker!”

Nu werken veel mensen uit de creatieve sector als een soort’urban nomads’ op speciale tijdelijke werkplekken. “In het centrum,goed geütileerd, dat is wat deze groep mensen heeft.” De plekwaarScienceGuidemet Rohde spreekt is zo’n plek. “Ik ben hier aanhet werk, maar tegelijkertijd kijk ik rond en adviseer deondernemers achter deze plek over wat ze allemaal kunnen doen om dewerkplek verder te verbeteren.”

“Gisteren is er een boek van me uitgekomen waarin vijfentwintigvan dit soort pregnante voorbeelden van trends zijn opgenomen. Letwel, je kunt natuurlijk nooit op basis van één voorbeeld eentrendbepaling doen. Daar gaat een volledig gevalideerde trendwatchaan vooraf.”

Studenten analyseren de trends

Voor de studenten die Rohde in Nederland begeleidt – naastFontys is hij ook actief op de Erasmus Universiteit en de HogeHotelschool Maastricht – betekent zijn werk vooral het adviseren eninspireren naar hoe om te gaan met trends en deze verder teontwikkelen.  “Het materiaal dat ik verkrijg in mij werk brengik terug naar de studenten. Zij doen daar analyses op, maar demeest verfijnde analyses zijn op maat gemaakt voor deopdrachtgevers waar we (Science of the Times .red) voorwerken.”

De op maat gemaakte analyses zijn dan bedoeld voor de specifiekeopdrachtgevers, maar veel onderzoek dat door het lectoraat vanRohde wordt gedaan is vrij toegankelijk. Een middel om dat te delenis de HBO Kennisbank. Toch maakt Rohde, die veel opzijn eigen site publiceert, daar nog geen gebruik van. “Ik had ereerlijk gezegd nog nooit over gehoord.”

Rumour around te brand

Wat dat betreft kan de Kennisbank volgens Rohde wellicht watmeer “rumour around the brand” creëren. “Je hebt zoveel uitslagenen onderzoeken in je database. Probeer zoveel mogelijk publiciteitte genereren, bijvoorbeeld met klein ‘sexy’ onderzoeksnieuws. Watdat betreft gaat het eigenlijk allemaal over trends. Het heeft nikste maken met trends, tot het er wel mee te maken heeft.”

Volgend jaar gaat de lector van het jaar op Fontys ook eenvolledig Engelstalig aanbod van international lifestyle studiesontwikkelen op de Brabantse hogeschool. Dat past bij hetinternationale karakter van het lectoraat trendwatching. In derecente kritiek op het HBO herkent Rohde zich dan ook niet. “Ik benin de begenadigde positie dat ik met de beste studenten kanwerken.”

Over hoe om te gaan met dergelijke kritiek op het HBO steltRohde dan ook:  “Laat zien: dit soort onderzoek heeft deeconomie nodig. De vrolijke hoek van HBO onderzoek kan veel meer inbeeld worden gebracht. Daar ga ik vooralsnog vrolijk enoptimistisch mee door.”

De  HBO-Kennisbank  is eeninitiatief van SURFfoundation en 21 participerende hogescholen.Deze vernieuwde portal is op 28 juni tijdens de Dag van deExcellentie  gelanceerd  engeeft bezoekers eenvoudiger toegang tot kennisproducten vanhogescholen. De HBO Kennisbank ontsluit inmiddels ruim 19.000lectorale publicaties en afstudeeropdrachten.

 

 

 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK