Zijlstra wil WHW-wijziging voor Thomas More

Nieuws | de redactie
3 januari 2012 | De Pabo Thomas More in Rotterdam kan worden ondergebracht bij de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). Tenminste als het aan Halbe Zijlstra ligt. Hij wil de WHW aanpassen en zo de Hogeschool Leiden van de Rotterdamse pabo verlossen.

De Hogeschool Leiden is als sinds 2009 bezig de Rotterdamse paboaf te stoten. Deze past niet bij het Leidse karakter dat dehogeschool verder wil ontwikkelen. De huidige WHW staat eenoverstap van de pabo naar een Rotterdams scholenbestuur vooralsnogin de weg.

Gevolgen voor pabo én Veerman

Deze bepalingen in de WHW hebben verstrekkende gevolgen, nietalleen voor de Pabo Thomas More, maar ook voor de uitvoering vanVeerman. “Herschikking en nieuwe profielen kunnen bestuurlijk danalleen tot minder diversiteit en grotere eenheden voeren.Ontvlechtingen van instellingen tot nieuwe, geprofileerdekenniscentra worden dan door OCW op formele gronden verboden,”constateerde ScienceGuide toen.

In een brief aan de Tweede Kamer en de Hogeschool Leiden heeftstaatssecretaris nu kenbaar gemaakt dat er ruimte is in de WHW. Hijheeft toegezegd voorzieningen te willen treffen om “hetvoortbestaan van het onderwijs van onderhavige signatuur inRotterdam te verzekeren.” De wet moet volgens de staatssecretariszo aangepast worden dat de RVKO de status krijgt van instellingvoor bekostigd hoger onderwijs.

Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord

“Ik ben voornemens een wetgevingstraject in gang te zetten omhet mogelijk te maken dat aan de RVKO genoemde status kan worden,opdat de Pabo Thomas More aan de RVKO kan worden overgedragen.Uiteraard moet dat wetsvoorstel eerst de Tweede en Eerste Kamerpasseren voordat de overdracht kan plaatsvinden.”

Hoewel het nog om voornemens vanuit OCW gaat, is er vanuit deHogeschool Leiden positief gereageerd op de reactie van HalbeZijlstra. “Wij zijn daar erg blij mee. We vinden het bovendien ergverstandig dat de Pabo Thomas More kan blijven bestaan en zijnkatholieke denominatie kan behouden,” laat een woordvoerderweten.

Voor de Hogeschool Leiden biedt de toezegging van Zijlstra nogeen bijkomend voordeel. “Leiden kan een klein beetje doen aangroeibeperking en dat is wel wenselijk,” aldus de woordvoerder. DeHogeschool gaat er vanuit dat alles rond gaat komen met de RVKO enheeft studenten, personeel en betrokkenen al op de hoogtegesteld.

U leest de brief van staatssecretaris Zijlstra aan deHogeschool Leiden hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK