HBO verdeeld over honoursprogramma

Nieuws | de redactie
24 januari 2012 | Moet je excellentie vastleggen in een honoursprogramma of niet? Op de Saxion-Kennisconferentie Excellentie in Apeldoorn waren de meningen daarover verdeeld. “Ik wil niet op percentages vastgepind worden en daar door achtervolgd worden.”

“Excellentie hoeft niet in een honours programme, dat kan ookdaarbuiten,” meende Saxion-docent Jan de Vlaming, die in zijnmening werd bijgestaan door collega Frans Eijkelhof. Honours onderwijs in het HBO zit in de lift. Toch volgt nogmaar 1,5 van de HBO-studenten een dergelijk programma. Zoals inApeldoorn blijkt, zijn de meningen dan ook verdeeld.

Nog steeds negentig procent niet excellent

“Een streven naar tien procent excellente studenten betekent dater nog steeds negentig procent niet excellent is. We moeten strevennaar zoveel mogelijk studenten in honours programmes,” wasHanze-beleidsadviseur Lammer Tiesinga stellig in zijn overtuigingdat het excellent onderwijs verder gestimuleerd moet worden. Hijpleitte dan ook voor de mogelijkheid om ook in vergevorderd stadiumvan de studie nog in te stappen in excellentieprogramma’s.

Frans Eijkelhof van Saxion waakte voor een afrekencultuur. “Ikwil niet op percentages vastgepind worden en daar door achtervolgdworden. Het kan niet zo zijn dat negen procent van je studentenexcellent is, maar dat dan een mislukking.”

Streefpercentage is goede drijfveer

Rien de Vos, domeinvoorzitter Gezondheid van de HvA stelde dater best wat steviger ingezet mocht worden op dit punt. “Met zo’npercentage zet je je ambitie neer en wordt het ook toetsbaar. Eenstreefpercentage kan een belangrijke drijfveer zijn.” Op deKennisconferentie Excellentiewas naast discussie over de zin en onzin van honours programmesruimte voor de uitwisseling van good practices in excellentonderwijs.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK