HO-topman OCW Roborgh stapt op

Nieuws | de redactie
5 januari 2012 | De directeur-generaal voor het hoger onderwijs en onderzoek beleid neemt eind juni afscheid van OCW. Renk Roborgh wil zijn “houdbaarheidsdatum beslist niet overschrijden.” ScienceGuide tipt zijn opvolger vast.

Na acht jaar ambtelijk leiderschap over het kennisbeleid vindtRoborgh de tijd gekomen te vertrekken. Hij had nog een half jaarbijgetekend, zo meldde hij ScienceGuide, maar eind juni ishet echt rond. Wijze woorden van minister Henk Kamp hadden zijnbesluit nog eens bevestigd voor hem “Wat hij zei over hetoverschrijden van je houdbaarheidsdatum na zo’n 8 jaar alsbeleidsmaker, dat spreekt me zeer aan.”

Veerman en andere powerladies

De DG heeft zware jaren achter de rug, die zijn intrinsiekegoedgemutstheid niet hebben aangetast. Hij begon tijdens dehoogtijdagen van de HBO-fraude en ‘Schutte’ en zwaait af in eennieuwe periode van zorg om de hogescholen. Bij zijn start wasVeerman de concurrent-minister van het Landbouw-onderwijs, bij zijnvertrek is ‘Veerman’ een merk, een proces.

Sommige dingen bleven niettemin. Bij Roborgh’s aantreden was eenCDA-powerlady de minister van OCW, Maria van der Hoeven. Nu hijafzwaait is het opnieuw zo’n politiek dier van CDA-huize. Toen hijbegon leverde de VVD de staatssecretaris voor HO/SF en dat isnu weer het geval. Maar de persoonlijkheden kunnenmoeilijk meer verschillen, want Annette Nijs is geen Halbe Zijlstraen Maria geen Marja.

Voor de vrolijke liberaal Roborgh is zijn afscheid er wel een opeen hoogtepunt. Immers, zijn glanstijd was die van hetstaatssecretariaat van Mark Rutte en hungezamenlijke, gedurfde plannen rond de invoeringvan leerrechten. De val van Balkenende-III en de interneVVD-strijd ‘Mark-Rita’ voorkwamen dat dit gerealiseerd werd. MaarRoborgh wordt uitgewuifd nu zijn toenmalige bewindsmanminister-president is geworden en als surprise-guestongetwijfeld zijn afscheid zal verlevendigen.

Wie volgt Roborgh op?

Wie volgt Roborgh op? De VVD zal deze plek zonder meer claimen,tenzij Zijlstra een breder profiel voor de HO-topambtenaarnoodzakelijk acht om zijn Strategische Agenda te doen realiseren.In de luwte prepareert de VVD in elk geval een kandidaat: PaulZevenbergen, de jeugdige ondernemer en enthousiastetwitteraar die recent tot bestuurslid van de NVAO werdbenoemd.

Buiten beeld geraakt is inmiddels de interne kandidaatvanuit de OCW-gelederen, Nuffic-voorman Sander van den Eijnden. Hijzocht onlangs ineens een goed heenkomen ver van Den Haag. InHeerlen zit hij nu de Open Universiteit voor.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK