TNO haalt uit naar Verhagen

Nieuws | de redactie
24 februari 2012 | “De minister wil slim bezuinigen. TNO zegt dat we ons uit de recessie moeten innoveren in plaats van saneren.” TNO-voorzitter Jan Mengelers vindt het beleid echter op gespannen voet staan met wat het kabinet zegt te willen.

“Door de bezuinigingsplannen op de toegepaste kennisinstellingenkan TNO onvoldoende op deze innovatie-uitdagingen ingaan die hetbedrijfsleven moeten helpen te groeien,” zegt hij in een reactie opde plannen van EL&I voor de investeringen in R&D.Dat helpt TNO niet zijn taak waar te maken, want twee derde vanzijn onderzoek draagt inhoudelijk en substantieel bij aan debeantwoording van innovatievraagstukken zoals de Topsectoren diehebben geformuleerd.

1 euro via TNO, 7 euro groei

Uit de Innovatie-contracten voor die topsectoren blijkt datbedrijven bereid zijn mee te investeren in bestaande en nieuwekennisprogramma’s van TNO. Ze erkennen en herkennen de meerwaardeen expertise daar. De bezuinigingsplannen van het kabinet staandaarmee op gespannen voet, zo stelt TNO daarom. 

Bovendien blijkt uit de recente cijfers van het RathenauInstituut, dat het kabinet op de toegepaste kennisinfrastructuur,waaronder TNO, wil bezuinigen. Het kabinet reageerde hier al enigszins gestoken op. Dierecente cijfers acht Mengelers niet goed te verenigen met deuitgesproken wensen en behoeften van bedrijven. TNO vraagt eenheroverweging van deze bezuinigingen om het ambitieuze beleid datVerhagen en Zijlstra voor ogen staat ook daadwerkelijk te kunnenuitvoeren.

De volgende stap voor de bedrijven en TNO is om deinnovatie-contracten in concrete commitments om te zetten. Dezecontracten bevestigen de verbindende rol van TNO tussen wetenschapen bedrijfsleven: kennis wordt toegepast. De ervaring van TNO leertdat één euro investering in gezamenlijk onderzoek met bedrijven totwel zeven euro groei bij bedrijven leidt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK