18 miljoen voor ruimtecamera SRON

Nieuws | de redactie
2 maart 2012 | De supercamera en infraroodspectrometer die SRON ontwikkelt voor de Japanse ruimtetelescoop SPICA, heeft nu officieel groen licht. NWO en OCW steken €18 miljoen in het project. “Het Nederlandse ruimteonderzoek mag in deze grensverleggende infraroodmissie niet ontbreken.”

SRON Netherlands Institute for Space Research is al geruime tijdbezig met de ontwikkeling van SAFARI, de Nederlands- Europeseinfraroodspectrometer en supercamera die de Japanse ruimtetelescoopSPICA moet gaan verbeteren. Begin 2011 zij SRON-voorman Roel Gathier daar tegen ScienceGuide alover. “Dat wordt het ‘zenuwcentrum’ van de Japanseruimtetelescoop.”

Nederlands ruimteonderzoek mag nietontbreken

Met de financiering van OCW en NWO heeft het project nudaadwerkelijk een ‘go’. Rens Waters, Algemeen/Wetenschappelijkdirecteur van SRON is verheugd. “Na de lancering van deHerschel-ruimtetelescoop in 2009 is SPICA/SAFARI de grootste stapvoorwaarts die je in het infrarood/submillimetergebied met eenenkelvoudige telescoop nog kunt maken. ‘Het Nederlandseruimteonderzoek mag in deze grensverleggende infraroodmissie nietontbreken als we onze vooraanstaande internationale positie willenbehouden.”

SAFARI gaat aan boord van SPICA op zoek naar de eerstesterrenstelsels van het heelal. De camera zal chemischevingerafdrukken diep in het centrum van deze gigantischesterschijven nemen om daarmee hun ontstaansgeschiedenis tereconstrueren. Het instrument speurt ook naar ijs en waterdamp inprotoplanetaire schijven. De fysische en chemische omstandighedenin deze schijven bepalen uiteindelijk de vorming van planeten.

De gedroomde kosmologiemachine

Peter Roelfsema, Principal Investigator bij SRON, legt uit:”SPICA is door zijn grote gekoelde spiegel extreem gevoelig.Doordat we niet meer belemmerd worden door de warmtestraling van detelescoop zelf, kunnen we straks zeer zwakke bronnen waarnemen diemaar nauwelijks te onderscheiden zijn van de straling van stof inons eigen zonnestelsel, in een golflengtebereik van 30-210micrometer.”

“Dat maakt het mogelijk om de fysische en chemischesamenstelling van objecten in de ruimte die we tot noch toe nietkonden zien tot in groot detail te bepalen. Bovendien hebben we metSPICA geen last meer van het overlappen van infraroodbronnen, ietswaar astronomen met de Herschel-telescoop – hoe fantastisch deruimtetelescoop ook werkt – nog wel mee kampen te hebben. Daarmeeis SPICA/SAFARI in feite de gedroomde kosmologiemachine.”

De subsidie van SAFARI is tot stand gekomen op basis van hetadvies van de commissie-Meijer. 27 grote onderzoeksprojecten hebbeneen plaats gekregen op de nieuwe Nationale Roadmap voorgrootschalige onderzoeksfaciliteiten. Vijf hiervan, waaronder SAFARI, hebben vandaagte horen gekregen dat ze daarnaast financieringontvangen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK