Branchecode onthutst Kamer

Nieuws | de redactie
18 april 2012 | In de Kamer wordt onthutst gereageerd op de evaluatie van de branchecode voor goed bestuur in het HBO. “Deelt u de mening dat het opmerkelijk is dat de branchecode niets te melden heeft over onderwijskwaliteit?” vraagt bijvoorbeeld HO-specialist Van Dijk (SP) aan het kabinet.

In een eerste reactie op het artikel van ScienceGuidezegt Jasper van Dijk onder meer: “Het onderzoek laat zien dat hetzelfbestuur van onderwijsbestuurders gebrekkig functioneert. Hetsiert de HBO-raad dat men dat toegeeft, hoewel het moeilijk anderskon.”

Model nog levensvatbaar?

“De wantoestanden van de afgelopen jaren maken een fundamentelediscussie rond het bestuur van onderwijsinstellingenonvermijdelijk. Hogeschool InHolland is niet de enige. Steedsopnieuw zien we onthullingen rond prestigeprojecten en raden vantoezicht die niet ingrijpen. Is dit governance model nog wellevensvatbaar?”

“Wordt het niet tijd voor enkele ingrepen? Bijvoorbeeld heldereregels rond de besteding van het budget en het stimuleren vanschaalverkleining. Ik ben er klaar voor en zie ook dat de regeringniet langer voor paal wil staan. Het is een volgende stap naar eentrendbreuk in het onderwijsbeleid.”

11 vragen

Op basis van deze eerste gedachten bij de evaluatie door deCommissie Van Montfort voor de HBO-raad heeft van Dijk een reeksvan 11 vragen aan het kabinet gesteld. U leest deze hieronder.

Vragen van het lidJasper van Dijk(SP) aan destaatssecretaris van OCW over de gebrekkige werking van de CodeGoed Bestuur

1 Wat is uw oordeel over het artikel “Goed bestuur zwak inHBO”?  

2 Geeft de gebrekkige naleving van de branchecode goed bestuur ureden tot zorg?

3 Deelt u de mening dat het opmerkelijk is dat de branchecodeniets te melden heeft over onderwijskwaliteit?

4 Hoe oordeelt u over het feit dat de Raden van Toezichtnauwelijks inzicht hebben in de “mogelijke risico’s en ethischeperikelen rond belangenverstrengeling en financiële deelnemingen”?Zouden hierover heldere normen moeten worden opgenomen?

5 Hoe oordeelt u over het feit dat “18 van 38 hogescholen nietvoldoen aan de governance afspraken die zij zelf hebben gemaakt”?Is dit voor u aanleiding tot maatregelen?

6 Wat gaat u doen om te voorkomen dat toezichthouders “meewarigen blasé” reageren op de eisen van de branchecode?

7 Wanneer wordt eindelijk voldaan aan de vereisten rond debeloning van bestuurders? Hoeveel bestuurders verdienen nog altijdmeer dan een minister?

8 Wat voor sancties worden ingevoerd, opdat wordt voorkomen datmen kan zeggen dat “de code geen tanden heeft”?

9 Op wat voor manier gaat u toezien op de verbeteringen van decode goed bestuur? Wordt de code wettelijk vastgelegd en aan deKamer voorgelegd?

10 Deelt u de mening dat het “governance-model” (goed bestuur)gebrekkig functioneert en dat u open moet staan voor fundamenteleverbeteringen, aangezien het de kwaliteit van het onderwijsbetreft?

11 Bent u bereid onderzoek te doen naar alternatievebestuursmodellen?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK