De kunst van het ondernemen

Nieuws | de redactie
6 april 2012 | Kunst en ondernemerschap zijn niet van nature met elkaar verbonden. Toch is ondernemerschap in de kunstsector meer dan ooit van belang. Saxion, ArtEZ en de KvK zijn daarom begonnen met ‘De kunst en het ondernemen’, een project om ondernemers en kunstenaars samen te laten werken.

Het project, een initiatief van het Kenniscentrum Innovatie enOndernemerschap, moet jonge kunstenaars van Hogeschool ArtEZverbinden met ondernemers. De ontmoeting tussen hen zorgt voorinspiratie waarmee de kunstenaar aan de slag is gegaan. Het productof dienst van de ondernemer is naar eigen inzicht van deArtEZ-student omgeturnd tot een kunstwerk. De ontmoeting tussendeze twee werelden staat daarbij centraal en is op film vastgelegddoor mediavormgevers van Saxion.

Op de speciaal voor de website ingerichte websiteworden een aantal van de deelnemers uitgelicht. Zo wordenbeeldhouwer Kevin Dost en cateringondernemer Dennis Verdriet aanelkaar gekoppeld. In dit filmpje gaan ze met elkaar in dialoog. “Zoalswe nu aan het praten zijn, denk ik dat we hele verschillendeterreinen werken, maar dat we best wel veel raakvlakken hebben,”stelt Dennis Verdriet over de ontmoeting tussen de tweewerelden.

De bedoeling is dat vanaf nu in de centrale hal van Saxioniedere maand een ander kunstwerk dat geïnspireerd is op het werkvan één van de Saxion-ondernemers wordt tentoongesteld. Aan heteind van het jaar worden de in totaal negen kunstwerken geëxposeerdin het Museum Twentsewelle. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK