De hype na Hyves

Nieuws | de redactie
1 mei 2012 | Hoewel Hyves inmiddels door studenten vervangen lijkt te worden door Facebook, zijn zij nog altijd op vele verschillende social media actief. Op al die media wordt informatie gedeeld, ook over hun studie, stages en afstuderen. Organisatieadviseur Lode Broekman laat zien welke internetdiensten orde in die 2.0 chaos scheppen.

“De massa heeft social media omarmd. Dus wat wordt nu de nieuwe’Twitter’? De dienst die door meer dan alleen een kleine groepenthousiast gebruikt wordt en compleet uit zijn voegen is gegroeid.Pinterest? Path? Instagram? Diensten waar weblogs vol over wordengeschreven, waar marketingadviseurs (zoals ik) goedbetaaldepresentaties over mogen geven, waar traditionele media jaloers opworden qua bezoekcijfers. En waar de gebruikelijke kritische vragenover verdienmodellen over gesteld gaan worden.

Aggregatie als toverwoord

De explosieve groei van diverse social media vindtgefragmenteerd plaats over diverse platforms. Denk aan Flickr,YouTube, WordPress, Slideshare, Spotify, Facebook, Twitter,LinkedIn enzovoorts. En daar is het antwoord op de vraag ‘Wat wordtgroot na Twitter etc?’ in verscholen. Het nieuwe toverwoord wordtaggregatie.

Het is makkelijk om laagdrempelig te kunnen publiceren, maar hetoverzicht van al het beschikbare materiaal is volledig verdwenenvoor zowel de publicist als voor de (toevallige) voorbijganger.Daarom gaan diensten die content her en der kunnen aggregeren,publiceren, clusteren, verzamelen, indexeren, taggen enzovoorts eengroei doormaken de komende tijd en relevant worden voor een groteregroep gebruikers. Dit leidt eindelijk tot orde in de chaos van web2.0.

Een aantal diensten omarmt aggregatie al. Denk natuurlijk aan Facebook, waarde updates van je vrienden op andere platforms al direct op jehomepage kunnen worden gepubliceerd. Hyves biedt ook al de mogelijk om bijvoorbeeldje tweets binnen te halen, net zoals LinkedIn. Een ander voorbeeldis het verguisde Plaxo, waar in de Pulse de updates van jenetwerk te vinden zijn vanuit Twitter, Flickr enzovoorts. LinkedIn biedtje verder via Applications de mogelijkheid om bijvoorbeeldje eigen Slideshare presentaties, bookmarks en blogpostsaan je profiel toe te voegen. Hierdoor ontstaan meer mogelijkhedenvoor verbeterde online profilering, een waardevolle toevoeging opde standaard informatie die beschikbaar is binnen het platform.

Multi-platform publicatie heeft de toekomst

Binnen Twitter en Facebook zijn lijsten al de oplossing voor detoenemende informatiestroom. Hierdoor kan er gefilterd worden. Maarook diensten als NineConnections en Strawberryj.am maken het mogelijk om veelgedeelde (en dus interessante) links te filteren. Een applicatieals Zite (voormobiel en tablets) legt ook een handige schil over hetnieuwsaanbod, gebaseerd op de eigen voorkeuren.

Van dingen dubbel doen wordt niemand vrolijk. Diensten diemulti-platform publicatie mogelijk maken, gaan een streepje voorkrijgen bij gebruikers. Enkele voorbeelden:

  • Mobypicture publiceert foto’s niet alleen opTwitter, maar ook kan meteen doorplaatsen naar Hyves, Flickr enTumblr, net zoals Instagram.
  • Bij Posterous is het nog makkelijker: je stuurt eenmail met tekst of foto en de content wordt geplaatst, inclusief eenbijbehorende tweet.
  • De dienst 8tracks (maak zelf een online ‘cassettebandje’)biedt de mogelijkheid om automatisch je Twitternetwerk teverwittigen van een nieuwe productie
  • Nike+biedt ook de mogelijkheid om automatisch de notities in je onlinehardlooplogboek te delen op Path, Twitter en Facebook: via je eigenaccount.

Clustering staat en valt bij het goed uitvoeren van tagging.Steeds vaker wordt er bij aanvang van een bijeenkomst gemeld wat dejuiste hashtag is. Alle content met die hashtag (foto’s, tweets,blogposts, video’s) kan vervolgens overzichtelijk bij elkaar wordengebracht.

Meer profielen per persoon

Niet alleen content wordt geaggregeerd. Met de groei van hetgebruik van Social Media neemt het aantal profielen per persoontoe, ongeacht of er actief gebruik van wordt gemaakt. Ook hierontstaat een vraag bij gebruikers voor aggregatie, overzicht,bundeling. Diensten die een online visitekaartje aanbieden zijnbijvoorbeeld. Realmee of CardCloud. Daarnaast wordt je Googleprofiel naar mijn idee ook heel belangrijk, zeker gezien de SEOkansen die dit biedt en het groeiende aandeel van Google+. Dan zijner ook nog de ’traditionele’ directories: denk bijvoorbeeld aan WieoWie.

Ook voor verkeer de andere kant op (een bericht publiceren naarmeerdere kanalen) zijn er diensten beschikbaar: bijvoorbeeld Hellotxt en Ping.fm. Jeselecteert de netwerken waarnaar je wilt posten en verstuurt hetbericht. Dit werkt wel doublures in updates in de hand en je moetook wel controleren of de berichten inderdaad zijn geplaatst, wantdit gaat niet altijd in een keer goed. Verder is dit ‘multiplatform posten’ handig om op meerdere plekken tegelijk iets van jete laten horen, de response die dit mogelijk tot gevolg heeft moetnatuurlijk wel per platform worden afgehandeld.

De behoefte aan aggregatie, filtering en de mogelijkheid om opmeerdere platformen te kunnen publiceren, wordt door de toenemendeinformatiestroom steeds groter. Diensten die dit onderkennen enkunnen integreren binnen hun bestaande dienstverlening danwel eendienst kunnen opzetten die hier goed op inspeelt, worden dewinnaars van de volgende hype.”

Lode Broekman is Organisatieadviseur voor Broekman MarketingAdvies.

Op 31 mei vindt het  Nationaal CongresOnderwijs & Sociale Media plaats in Diemen, metkeynotes van onder andere Doekle Terpstra en  TracyPlayle. Download  hier het programma. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK