Senang in het HBO

Nieuws | de redactie
15 juni 2012 | HAN-voorzitter Ron Bormans verterkt in september naar de Hogeschool Rotterdam. In gesprek met hogeschoolblad SENSOR blikt hij terug. “In de Keuzegids maken we geheid een sprong naar boven. Ik verlaat een hogeschool die staat.”

Eind maart jongstleden werd bekend dat Ron Bormans de opvolgervan Jasper Tuytel wordt bij de Rotterdamse Hogeschool. Dichter bijhuis en een hogeschool met een andere dynamiek en samenstelling dande HAN. Want hoewel ook andere sectoren trokken, geeft Bormanstegenover SENSOR aan zich ‘senang’ te voelen in het HBO.

Verder in het HBO

“Ik ben vergroeid met de HAN, met de onderwijswereld. Het hogeronderwijs is een mooie plek voor mij, daar voel ik me senang. Ikwil dus wel in die wereld verder. Niet naar een regionalehogeschool, maar wel naar eentje binnen een andere maatschappelijkecontext. En toen kwam Rotterdam langs.”

Terugkijkend op vier jaar Hogeschool Arnhem Nijmegen concludeertBormans dat de organisatie klopt en is hij trots op de meestrecente prestaties van de hogeschool. “We stellen de leraar nu meercentraal en verhogen het aantal contacturen. Verder zijn demedewerkers mij gaan zien als iemand die erg toegankelijk is, diehet contact zoekt.”

Ergernis over Werktuigbouw

De prestaties van de HAN in de meest recente Keuzegids sterkenBormans in de gedachte dat hij vertrekt bij “een hogeschool diestaat.” Toch is er nog altijd iets dat de scheidend voorzittersteekt. In december vorig jaar werd de eerder bekritiseerdeHAN-opleiding Werktuigbouwalsnog door de NVAO geaccrediteerd.

“Het is inmiddels genoegzaam bekend dat Werktuigbouw een primaopleiding is. Tot en met de hoorzitting in de Tweede Kamer ben ikdwars voor de kritiek gaan liggen. Alle blaam is weggenomen; datgeeft de Inspectie zelf toe. En desondanks handhaven ze hetpredicaat Zorgelijk. Belachelijk. Maar dat is slechts eenergernis.”

Het volledige interview van SENSOR met Ron Bormans leest uhier

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK