Excellent keurmerk voor NWO-instituten

Nieuws | de redactie
20 juli 2012 | Alle acht de onderzoeksinstituten van de NWO zijn door panels van internationale experts beoordeeld met de hoogst haalbare kwalificatie. ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef worden gewaardeerd om hun baanbrekend onderzoek en mondiale toppositie in het veld.

Conform het vernieuwde Standaard Evaluatie Protocol (SEP) datKNAW, VSNU en NWO in 2009 samen vaststelden hebben verschillendepanels van internationale experts de instituten als excellentbeoordeeld. Uit de evaluaties over de periode 2005-2010 blijktgrote waardering voor het mondiale toponderzoek van de institutenin hun wetenschappelijke veld. Bovendien wordt benadrukt datblijvende steun van NWO voor het onderzoek van groot belang is.

Broedplaatsen voor innovatie

In het nieuwe SEP is dit jaar meer aandacht besteed aan demaatschappelijke relevantie van het onderzoek. Die relevantie isbij alle acht instituten duidelijk aanwezig, de instituten zijn bijuitstek een broedplaats voor innovatie en nieuwe technologie.

Om te bevorderen dat kennis goed gebruikt wordt, kan debestaande samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijkeorganisaties nog verder worden uitgebouwd. Om samenwerking enverdere ontwikkeling van de instituten te stimuleren heeft hetAlgemeen Bestuur van NWO een eenmalige bijdrage van 12 miljoen euroaan de instituten toegekend.

Hoewel de prestaties reden toch juichen geven, laat NWO wetendat een structurele bezuiniging op de vrije basisfinanciering vande instituten onafwendbaar is. In 2013 kunnen zij samen rekenen op€1,1 miljoen minder per jaar. Er zal dus meer nadruk moeten komente liggen op het verwerven van additionele middelen viainternationale competitie en het aangaan van strategischesamenwerkingen.

Continuïteit in onderzoek

De acht NWO-instituten zijn ieder een autoriteit oponderzoeksterreinen als toegepaste wiskunde, ruimtevaartonderzoeken fundamentele natuurkunde. Zij werken nauw samen met deverschillende Nederlandse universiteiten. AMOLF, DIFFER en Nikhef -vallen onder het beheer van Stichting FOM. De NWO-institutenfungeren als nationale expertisecentra en onderscheiden zich doorhun coördinerende en faciliterende functie in het Nederlandseonderzoeksveld.

De NWO-instituten ontwikkelen en beheren gespecialiseerdeonderzoeksfaciliteiten en bieden een thuisbasis voor onderzoek bijgrootschalige internationale faciliteiten. Zij zorgen voor focus enmassa op een aantal specifieke, vaak interdisciplinaire,wetenschapsvelden en waarborgen door langetermijninvesteringencontinuïteit in de onderzoeksinfrastructuur.

De volledige evaluatierapporten leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK