Vooral naam Dracula leeft nog in Roemenië

Nieuws | de redactie
31 juli 2012 | De leden van de Roemeense dynastie Basarab, waartoe ook Vlad III, bekend als graaf Dracula, behoorde, waren beter in het verspreiden van hun naam dan van hun genen, zo blijkt uit chromosoomonderzoek van onder andere de Nijmeegse internist prof. dr. Mihai Netea.

Netea is verbonden aan het UMC St Radboud en houdt zich onderandere bezig met historisch-genetisch onderzoek. In dit kader ishij betrokken bij het Genographic Project, een samenwerkingsverbandvan de National Geographic Society en IBM.

Y-chromosomen onderzocht

De Basarab-dynastie heerste van 1330 tot 1601 over Wallachia inhet zuiden van Roemenië. Vlad III, ofwel Dracula, maakte deel uitvan deze dynastie. Tegenwoordig is Basarab een vrij veelvoorkomende familienaam in Roemenië, maar de vraag was of ditdaadwerkelijk afstammelingen van de vroegere dynastie waren.

Om dat de onderzoeken zochten Netea en zijn collega’s van hetGenographic Project in het Y-chromosoom van 29 Roemeense mannen metde achternaam Basarab. Het Y-chromosoom wordt uitsluitenddoorgegeven in de mannelijke lijn. Zij vergeleken dezeY-chromosomen met die van 150 andere Roemenen en van 330 mannen uitomringende landen. De Y-chromosomen van de onderzochte Basarabs bleken meer overeenkomsten te vertonen met de Y-chromosomenvan de overige Roemenen of de mannen uit de omringende landen danmet elkaar.

Meer naam dan genen

De onderzoekers concluderen dan ook dat het zeeronwaarschijnlijk is dat de huidige Basarabs allemaal afstammelingenzijn van de oude Basarab-dynastie. Of, in de woorden vanonderzoeker Netea:  “De leden van de Basarab-dynastie warenbeter in het verspreiden van hun naam dan van hun genen.”

Om deze conclusie echt te verifiëren zal gewacht moeten wordenophet beschikbaar komen van oud genetisch materiaal van koningenvan de dynastie. Pas dan is vast te stellen of sommige van deRoemenen met de achternaam Basarab toch verwant zijn aanDracula.

Het hele artikel leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK