Doorbraak Europees kennisgeld

Nieuws | de redactie
6 september 2012 | De EU gaat investeringen voor infrastructuur nog meer koppelen aan ambities voor de kennissamenleving. €60 miljard zal extra in de HO-sector gestoken worden in de komende 7 jaar, als groei-impuls na de crisis. Met een Europees soort ‘Veerman/Van Vught’ pakket bovendien.

De grote lange termijn bedragen voor het onderzoek en degrand challenges in Horizon 2020 staan in Europa niet meerop zichzelf. De Commissie wil ook de fysieke en wetenschappelijkeinfrastructuur van universiteiten en hogescholen zoveel mogelijk indeze vaart der volkeren laten opgaan. Dit geheel in lijn met devisies hierop van Merkel, Monti en Van Rompuy.

Van koe naar kennis

Daarom zal de Commissie Barroso de grote regionale enstructurele EU-fondsen meer gericht en met meer nadruk voor deversterking van de kenniseconomie infrastructuur en groei voor delange termijn gaan inzetten. Het ‘van koeien naar kennis’ beleidwordt realiteit. Men wil zo’n €60 miljard oormerken voor specifiekekennisinfrastructuur-investeringen in lidstaten die op dit terreinnog grote inhaaloperaties moeten realiseren.

Dit zou zo’n €7 miljard extra geld per jaar betekenen voor dezefaciliteiten in de komende EU-begrotingsperiode. Men wil ditforse bedrag niet laten wegzakken in een soort beleidsmoeras bij delidstaten. Men wil het tegelijkertijd evenmin vanuit Brussel,topdown dicteren en dan investeringen te gaan regelen zonder deechte kansen op nationaal niveau te laten tellen. Daarom komt ereen soort Veerman/Van Vught voor de EU.

Optimaal scoren op kwaliteit

ScienceGuide verneemt, dat de Commissie Barroso streeftnaar een analyse van de lange termijn kansen, profielen enzwaartepunten van de meest betrokken lidstaten en hunHO-kwaliteiten daarin. Als zij optimaal daarop inspelen bij huninvesteringsplannen voor de €60 miljard, wordt de kans optoewijzing op basis van excellentiecriteria steeds groter.

Bovendien kunnen zulke landen en zulke instellingen dan veelsneller ‘scoren’ bij de toewijzing van researchgelden vanuit hetHorizon 2020 programma. Deze worden namelijk strikt op grond van deexcellentie van de inhoud van de voorstellen beoordeeld. Kwaliteiten strategie voor de lange termijn zullen elkaar zo versterken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK