Hanze excellent verder

Nieuws | de redactie
5 december 2012 | De Hanzehogeschool kreeg het predikaat excellent voor haar uitwerking van de prestatieafspraken. Nu is dit verder concreet vertaald in een nieuwe opzet van haar aanbod van masters, sterk gerelateerd aan de zwaartepunten van praktijkonderzoek en onderwijsvernieuwing waar men zich met partners op richt.

Dit beleid is geënt op een aantal samenwerkingsverbanden binnen thema’s en regio, zoals het Sectorplan Noord, Sectorplan hbo Kunstonderwijs en de Sectorale verkenning hbo techniek in bedrijf. Bovendien zet de hogeschool in op ‘3+1 routes’ voor studenten met een vwo-vooropleiding, als voorbereiding op een bekostigde master. De hogeschool kiest ervoor in elk geval op de opleidingen op het gebied van Healthy Ageing en Energie een driejarig versneld traject voor studenten met een vwo-vooropleiding aan te bieden.

Investeren en herschikken

Voor de kunstenopleidingen zal meer geïnvesteerd gaat worden in de masteropleiding Painting. De master Interactive Media & Environments wordt afgebouwd en de master Theatervormgeving wordt overgedragen aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Er wordt een nieuwe master Art & Technology ontwikkeld en bij het Prins Claus Conservatorium wordt de Master of Music volledig uitgebouwd als bekostigde master.

Bij het zwaartepunt Healthy Ageing ontwikkelt men als leading partner met zes andere hogescholen in Nederland een bekostigde master Healthy Lifestyle, gebaseerd op het Sectorplan Sport. Verder wordt een bekostigde master Active Ageing ontwikkeld als vervolg op de opleidingen Fysiotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek en Toegepaste Psychologie.

Voorhoede versterken

Bij het thema Energie heeft de Hanzehogeschool als een van de vijf kernpartners uit vijf verschillende landen de European Master in Renewable Energy (Msc) ontwikkeld. Bij de opleidingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek wordt nu een driejarige route opgezet, die – gevolgd door een premaster-programma – een naadloze aansluiting geeft op deze master. De bacheloropleiding Advanced Sensor Applications (die als excellent is aangemerkt door het Siriusprogramma) heeft grote raakvlakken met Energie en Healthy Ageing. Om die reden wordt op korte termijn een bekostigde aansluitende master op dit gebied gerealiseerd.

De Pedagogische Academie hoort bij de landelijke voorhoede bij het invoeren van het verzwaarde curriculum. In samenwerking met de RUG wordt een bekostigde master Talentkracht ontwikkeld. De analyse van de excellente beoordeling van het werk van de Hanzehogeschool aan de prestatieafspraken door de Review Commissie HO onder leiding van Frans van Vught leest u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK