Kwaliteitscultuur door sterke focus

Nieuws | de redactie
10 januari 2013 | Ron Bormans wil in Rotterdam ‘radicaal voor de bachelor’ gaan kiezen. Zijn notitie ‘Focus’ zet in op een klimaat waarin “kwaliteit van de voltijdse bacheloropleiding de hoogste prioriteit verdient.” Daarom stopt de hogeschool ook met haar private activiteiten en veel deeltijd-aanbod.

In gesprek met ScienceGuide licht Bormans, die recent aantrad bij de Rotterdamse hogeschool, zijn plannen al uitgebreid toe. “Het onderwijsproces is de kern van de zaak. Als we dat zeggen, dan moeten we het ook de kern van de zaak laten zijn. Alles wat we doen moet in dienst staan van dat proces. Zaken die daar minder mee te maken hebben, moeten we dan ook scherp bezien.”

Focus in aanbod

Eén van de ‘slachtoffers’ van die plannen is het deeltijdonderwijs in Rotterdam. Zoals al eerder aangekondigd nopen dreigende bezuinigingen in Den Haag de hogescholen er toe hun deeltijdopleidingen en ok verschillende private activiteiten scherp te bezien en in de notitie ‘Focus’ maakt Bormans dit concreet. “Dit alles betekent dat de hogeschool in principe ophoudt met private activiteiten. Slechts in die gevallen waar zulk aanbod in het verlengde ligt van de publieke taak van de hogeschool en duidelijke meerwaarde heeft voor de beroepspraktijk en de hogeschool, wordt het gehandhaafd.”

Naast een radicale focus op de voltijdse bachelor en het afbouwen van het private aanbod, krijgt ook de Associate Degree extra aandacht. In samenwerking met het Rotterdamse Zadkine en Albeda College zullen plannen gemaakt worden voor de uitbouw van de Rotterdam Academy waarin de Associate Degree een nadrukkelijke plek krijgt.

Kwaliteitscultuur

Met het oog op de kwaliteit, zegt Bormans: “Willen we het nog beter doen – en dat moet – dan zullen we de focus op het onderwijs zelf moeten leggen.” Daarbij moeten de kenniscentra en de op te zetten Centres of Expertise een nadrukkelijk verbinding maken met het onderwijs. “Elk kenniscentrum maakt met de betrokken instituten en het CvB afspraken over het onderzoeksprogramma, in relatie tot de inhoudelijke kern van de verwante opleidingen en de versterking van de kwaliteit daarvan.”

Tussen de focus op de bachelor en die op kwaliteit is er een scherpe verbinding. Het is duidelijk dat binnen de Hogeschool Rotterdam zeer veel en ook succesvolle initiatieven en projecten aan de orde zijjn. Toch benadrukt Bormans dat ook daarin de focus voorop moet komen te staan. “De keerzijde van zoveel dynamiek is dat de aandacht over teveel zaken verdeeld raakt. En wie alles pretendeert te kunnen, loopt de kans veel niet werkelijk te realiseren. Middelmatigheid zet dan de toon.”

Het college van bestuur streeft daarbij naar een cultuur waarin kwaliteitseisen worden gehandhaafd in scherp overleg tussen alle verschillende lagen in de hogeschool, zo blijkt uit de notitie. “Het College van Bestuur is reeds gestart met het nadrukkelijker toetsen van de naleving van afspraken. Het CvB ontwikkelt een systematiek om voortdurend de inachtneming van interne en externe regelgeving te checken. In de dialoog met andere gremia binnen de hogeschool zal het College aandacht vragen voor het ontwikkelen van een sterke kwaliteitscultuur waarin we elkaar open en kritisch durven aan te spreken.”

U leest de volledige notitie ‘Focus’ van de Hogeschool Rotterdam hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK