Miljard voor grafeen

Nieuws | de redactie
28 januari 2013 | Na de Nobelprijs voor Andre Geim pakt de EU het onderzoek en de innovatiekansen van grafeen groot op. Over tien jaar wordt €1 miljard geïnvesteerd. Wetenschap en industrie slaan daarin handen in een en Nederland heeft meteen een sterke positie erbij.

Europa lanceert met deze grafeen-investering voor de lange termijn een nieuwe vorm van gezamenlijk, gecoördineerd onderzoek. Dit gebeurt bovendien op op een niet eerder vertoonde schaal, in een zogeheten ‘EU Future Emerging Technology flagship’.

Flagships krijgen een looptijd van tien jaar en een budget van 1 miljard euro. Als een van de eerste flagships koos de Europese Commissie voor ‘Graphene’. FOM-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft prof.dr. Lieven Vandersypen was binnen Nederland de trekker hiervan. Prof.dr.ir Herre van der Zant  (TU Delft) en prof.dr.ir. Bart van Wees (Rijksuniversiteit Groningen) zullen ieder één van de vijftien werkprogramma’s binnen Graphene gaan coördineren.

Doel is grafeen en verwante gelaagde materialen vanuit het laboratorium beschikbaar te maken voor de samenleving, om revolutionaire nieuwe inzichten in verschillende industriële bedrijfstakken te introduceren en zodoende binnen Europa economische groei en nieuwe banen te creëren.

Geim en Novoselov pioniers

Door baanbrekende experimenten gedurende de afgelopen tien jaar heeft het onderzoek naar grafeen een ongekende vlucht  genomen. In 2010 ontvingen Andre Geim en Kostya Nosovelov voor hun grafeenonderzoek de Nobelprijs voor Natuurkunde, mede dankzij hun werk bij de Radboud Universiteit. De unieke eigenschappen maken van grafeen een ideaal uitgangsmateriaal voor zeer dunne, efficiënte elektronica, zoals geavanceerde batterijen, elektronisch papier, buigbare communicatie-apparatuur en ook voor meer energie-efficiënte vliegtuigen.

Het nieuwe EU-vlaggenschip brengt academisch en industrieel onderzoek samen in een consortium dat  zich ten doel stelt doorbraken in technologische innovatie te bewerkstelligen. Het onderzoek zal de gehele value chain beslaan, van materiaal- tot componentenproductie  en systeemintegratie. Het start in 2013 en zal het onderzoek coördineren tussen 126 academische en industriële groepen in 17 Europese landen.  Het consortium zal erna op volle sterkte worden gebracht met ongeveer dertig additionele groepen, die het ‘engineering aspect’ van het consortium verder zullen versterken.

Nederland voorloper

Vanuit Nederland zijn meerdere academische groepen en industriële partners bij het Graphene flagship betrokken, evenals verschillende gebieden binnen NWO. Het flagship beslaat fundamenteel tot toepassingsgericht onderzoek op de lange termijn.  

Wim van Saarloos, directeur Stichting FOM, over het Graphene flagship: “Nederland is al jaren een van de voorlopers op het gebied van grafeenonderzoek. De toekenning van dit Graphene flagship zal de positie van Nederland hierin verder versterken, zowel in het  academisch onderzoek als binnen de industrie. Daarmee sluit het flagship uitstekend aan bij het huidige topsectorenbeleid, dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe technologie door de samenwerkende kennisinstellingen en de industrie.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK