Bussemaker omarmt rapport-Bruijn

Nieuws | de redactie
14 februari 2013 | Alle hoofdpunten van het advies 'Vreemde ogen dwingen' van de commissie-Bruijn worden vertaald in concreet hbo-beleid. Zo bouwen hogescholen een extra garantie in voor diplomakwaliteit. Minister Bussemaker heeft dit met de HBO-raad afgesproken.

Bussemaker stelt €8 miljoen beschikbaar voor samenwerkingsverbanden tussen hogescholen. In een brief die ze hierover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd schrijft de bewindsvrouw dat ze vooral een rol ziet voor de docenten. Daarom kiest ze er voor om de verantwoordelijkheid voor de toetskwaliteit bij de hogescholen te leggen.

“Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheden daar te beleggen waar ze thuishoren,”zegt de minister. “Dus bij de hogescholen en in het bijzonder bij de docenten. Kwaliteitsborging kan naar mijn mening, en naar die van de Commissie-Bruijn, niet zonder de actieve betrokkenheid van docenten.”

Eigenheid HBO-sectoren in beeld

Doelstelling is dat aan het eind van deze kabinetsperiode bij alle opleidingen sprake is van een versterking van externe validering van de toetsing en de examinering. Zoals overeengekomen in het Hoofdlijnenakkoord behoeft de concrete invulling hiervan niet bij elke opleiding hetzelfde te zijn. Elke hogeschool zet zich breed in voor externe validering zodat op termijn bij alle opleidingen waar dat mogelijk is sprake is van een vorm van gezamenlijke toetsing en anders gewerkt wordt met ‘vreemde ogen’.

Commissievoorzitter Jan Anthonie Bruijn gaf zelf eerder al aan wat voor hem de crux van zijn advies is. “De vraag is niet of de discussie over de validiteit van de HBO-diploma’s en de kwaliteit van examens en toetsen terecht is. Daar gaat het niet om. Geen sector in het onderwijs kan zich zo’n discussie over de validiteit veroorloven! Zelfs als er slechts sprake zou zijn van geisoleerde incidenten, dan nog moet je deze met wortel en tak uitroeien.”

Conform het advies van de Commissie Bruijn werken de hogescholen de komende jaren aan externe validering van toetsing (middels gezamenlijke toetsing), externe validering van eindwerkstukken (gezamenlijk protocol) en externe validering via certificering van examinatoren en opleidingen van docenten (bevorderen toetsdeskundigheid docenten).

Werkbaar houden

Ook benoemt de HBO-raad een expertgroep die een protocol zal opstellen voor toetsing van “kern”-werkstukken. Hieronder worden verstaan: eindwerkstukken, scripties, stageverslagen, ontwikkeling prototypes, kunstwerken, voorstellingen etc. Het protocol zal dus nadrukkelijk een bredere werking hebben dan alleen voor eindwerkstukken en dient zo veel mogelijk ruimte te bieden aan de “eigenheid” van de werkstukken binnen de verschillende hbo-sectoren. 

Hiermee vult de koepel de waarschuwing tegen een trend naar centralisatie van examinsering in die Bruijn deed in zijn advies. Centrale, overheidsexaminering verlaagt de inhoudelijke betrokkenheid en de kwaliteit van de input van de docenten bij de opzet en eisen die in de examens aan de HBO-student zouden moeten worden gesteld, stelde commissie.

Avans-bestuurder Frans van Kalmthout was lid van de commissie en zei het tegen ScienceGuide zo: “Minder dan wat we in dit advies hebben neergelegd kon niet naar de samenleving en de politiek. Meer kon niet naar de hogescholen zelf, om het voor hen werkbaar en uitvoerbaar te houden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK