ArtEZ-chef haalt uit

Nieuws | de redactie
5 maart 2013 | Nog voor hij opzij geschoven werd heeft ArtEZ-voorzitter Kuilman fel uitgehaald naar zijn Raad van Toezicht. "Ik ben van mening dat de raad zich op een ondoordachte wijze met de situatie heeft ingelaten, waardoor escalatie in de hand werd gewerkt." Ook het personeel gispt hij voor "anti-bestuurlijk activisme" en "anonieme aanvallen".

Dingeman Kuilman haalt in zijn persoonlijke blog uit naar de “ondoordachte” aanpak van de toezichthouders, die zouden zijn opgejut door personeelseden die “copycat-gedrag” vertoonden, zoals dit in meerdere kunsthogescholen en publieke instellingen vertoond is. 

Beklagen over angstcultuur

“De raad heeft in februari drie gesprekken gevoerd, één met de Hogeschoolraad, één met alle directeuren en één met een groep van stafhoofden. Aan het eind van elk gesprek is de vraag gesteld of er nog voldoende vertrouwen was in het College van Bestuur. Op grond van de negatieve beantwoording werd door de raad vastgesteld dat er sprake was van een onherstelbare vertrouwensbreuk, en dat onder leiding van het huidige College van Bestuur de vereiste verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd. De feitelijke argumentatie voor dit gebrek aan vertrouwen is nog niet aan de leden van het College van Bestuur meegedeeld.”

Kuilman merkt op, dat “langzamerhand een vorm van anti-bestuurlijk activisme is ontstaan” in allerlei instellingen. “Daarbij worden de organisatielijnen en de medezeggenschapsstructuur bewust verlaten om gevoelens van ongenoegen, bij voorbeeld in verband met organisatieveranderingen, rechtstreeks te uiten naar media en/of toezichthouders. Inmiddels is deze manier van doen in een reeks van gevallen effectief is gebleken, zoals bij Codarts en de Design Academy. Werknemers in de publieke sector vertonen steeds vaker copycat-gedrag, waarbij ze anoniem hun bestuurders aanvallen en zich bij voorkeur beklagen over ‘een angstcultuur’.” 

Instellingstoets gaf helderheid 

Bij zijn aantreden als collegevoorzitter had Kuilman een reeks interne problemen aangetroffen. “In de uitgebreide sollicitatieprocedure, met een gesprek met de voltallige Raad van Toezicht tot besluit, is geen van deze kwesties aan de orde geweest, noch maakten die deel uit van een overdrachtsdossier.” 

De aanpak daarvan leidde ertoe, dat de auditing voor de instellingstoets van ArtEZ wel het nodige aan het licht bracht van de interne perikelen. “In het proces van de instellingstoets kwamen deze problemen ondubbelzinnig naar voren. Uit gesprekken met medewerkers en studenten kreeg de zeer capabele auditcommissie het beeld van een fusieorganisatie, die nog minimaal twee jaar nodig heeft om op het vereiste niveau te functioneren. Tegelijkertijd gaf de commissie aan vertrouwen te hebben in het verbeterplan ‘ArtEZ 2016’ “ [dat het CvB met betrokkenen had opgesteld, red.].

Onregelmatigheden in Enschede

Tegelijkertijd kreeg het bestuurscollege van de hogeschool extra problemen door een interne crisis bij de locatie van de kunstacademie in Enschede. Daar nam men tijdelijk zelf de leiding van over, om deze het hoofd te kunnen bieden. “In de tweede week van januari bereikte ons informatie over verschillende onregelmatigheden in en om de academie, die zo ernstig waren dat we – opnieuw in overleg met de Raad van Toezicht – een bureau voor bedrijfsrecherche hebben gevraagd om deze onregelmatigheden te onderzoeken.”

Volgens Kuilman dreigden deze zaken sterk te gaan escaleren door gebrek aanregie bij de Raad van toezicht. “Na ruggespraak met de HBO-raad heb ik vorige week het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie geïnformeerd over de situatie in Enschede, in combinatie met een dreigende bestuurscrisis en het gebrek aan communicatie en regie van de Raad van Toezicht. Door de vermenging van beide problemen was het risico op escalatie, zowel binnen de organisatie als in de publiciteit, te hoog geworden. De eventuele schade zou daarbij niet beperkt blijven tot ArtEZ, maar zich uitbreiden tot het gehele kunstvakonderwijs en het gehele HBO.”

Onoverbrugbaar verschil

De toezichthouders voerden intussen interne gesprekken, waarin door de Raad werd “vastgesteld dat er sprake was van een onherstelbare vertrouwensbreuk, en dat onder leiding van het huidige College van Bestuur de vereiste verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd,” aldus Kuilman in zijn blog. Gisteren kwam naar buiten dat het CvB opzij gezet is door de Raad.

ArtEZ maakte darover het volgende bekend: “De Raad  heeft geconstateerd dat er een onoverbrugbaar verschil van inzicht bestaat tussen het College van Bestuur en het management over het te voeren beleid. In constructief overleg gaat de Raad van Toezicht er vanuit dat oplossingen gevonden kunnen worden die goed zijn voor de instelling en acceptabel voor betrokkenen.

Gerben Eggink, een associé van Boer & Croon, is als interim bestuurder benoemd. De Raad van Toezicht meldt overigens, dat de ingreep in het bestuur en de andere perikelen los van elkaar staan: “De RvT hecht eraan te benadrukken dat de situatie rond het CvB geen enkele relatie heeft met de verdenking van malversaties in Enschede.”

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK